Piedāvā izmēģināt braukšanas eksāmenu

Sekmības procents kursantiem, kas ir kārtojuši izmēģinājuma eksāmenu, varētu būt augstāks nekā tiem, kas uzreiz dodas uz valsts eksāmenu
Ceļu satiksmes drošības direkcija (CSDD) piedāvā jaunu pakalpojumu “Braukšanas iemaņu pārbaude”.

Ideja par šāda pakalpojuma ieviešanu aizgūta no Nīderlandes, kur tā veiksmīgi tiek īstenota jau ilgāku laiku. Sekmības procents kursantiem, kas ir kārtojuši izmēģinājuma eksāmenu, ir augstāks nekā tiem, kas uzreiz dodas uz valsts eksāmenu.


Izmēģinājuma eksāmens ir brīvprātīga izvēle personām, kas mācās autoskolā B kategorijas vadīšanas tiesību iegūšanai vai ir jau to pabeigušas. Iepriekš vien ir jāiziet obligāti noteiktās 14 praktiskās apmācības stundas.


Izmēģinājuma eksāmena secība ir tāda pati kā īstajā pārbaudījumā. CSDD inspektors pārbauda klienta zināšanas par transportlīdzekļa tehnisko stāvokli, pēc tam viņam jāizbrauc figūras speciālajā laukumā, visbeidzot notiek braukšana ceļu satiksmē. Pārbaudes ilgums ir aptuveni 50 minūtes.

Inspektors pārbaudījuma beigās novērtē vadīšanas iemaņu līmeni, izskaidro pieļautās kļūdas un neprecizitātes, kā arī izsniedz protokolu ar vērtējumu. Ir trīs vērtējumu līmeņi - vāji, apmierinoši, labi. Vērtējums ļauj klientam pašam izvērtēt, kādos braukšanas elementos nepieciešams uzlabot iemaņas un aptuveno laiku, kāds vēl jāpavada autoskolā.


CSDD Gulbenes nodaļā "Dzirkstele" uzzināja, ka vairāki kursanti jau ir izmēģinājuši šo jauno pakalpojumu, ir arī tādi, kas vēl tikai piesakās šim braucienam, acīmredzot, topošie autovadītāji atzinīgi vērtē šādu iespēju.
Lai pieteiktos izmēģinājuma eksāmenam pirmo reizi, personīgi jāierodas tajā CSDD nodaļā, kurā reģistrēta mācību grupa, līdzi ņemot braukšanas mācību atļauju vai kādas citas kategorijas vadītāja apliecību un aizpildītu apmācību karti, kurā norādīts, ka persona ir apguvusi vismaz minimālo braukšanas stundu skaitu.


Cena par izmēģinājuma eksāmenu noteikta 19,50 lati, un apmaksa veicama pirms pakalpojuma saņemšanas. Gadījumos, ja klients nevar ierasties uz izmēģinājuma eksāmenu, tas, tāpat kā īstais pārbaudījums, jāatsaka ne vēlāk kā iepriekšējā darba dienā. Neierodoties uz pārbaudījumu bez iepriekšēja brīdinājuma, tas būs jāapmaksā pilnā apmērā.

Pievieno komentāru

Vietējās ziņas