Piedāvā kursus lauksaimniekiem, mežsaimniekiem un tiem, kuri vēlas uzsākt savu saimniecisko darbību

Profesionālās pilnveides izglītības iestāde STC mācību centrs piedāvā bezmaksas 160 stundu kursus “Bioloģiskās lauksaimniecības pamati” un bezmaksas Mežsaimniecības kursus, informē STC mācību centra administratore Dana Platace.

"Piedāvātie kursi noderēs lauksaimniekiem, mežsaimniekiem un cilvēkiem, kuri vēlas uzsākt savu saimniecisko darbību. Mācību dalībnieks var būt juridiska vai fiziska persona (LAD klients), kas iesaistīta lauksaimniecības, pārtikas (izņemot zivsaimniecības produktus) ražošanas vai mežsaimniecības nozarēs, kā arī lauksaimniecības vai meža zemes īpašnieks vai tiesiskais vadītājs. Mazajām saimniecībām un mežsaimniecības pakalpojumu uzņēmumiem, kam pēdējā noslēgtā gada apgrozījums nepārsniedz 15 000 eiro, un meža zemes īpašniekiem un tiesiskajiem valdītājiem ar meža zemes platību līdz 50 hektāriem, dalība mācībās ir bez maksas, jo tiek finansēta no LAP investīciju pasākumu 2014. - 2020. gadam līdzekļiem," skaidro D.Platace.

1. Mežsaimniecības kursi 2018.gada februāris. Sīkāk info šeit

2. Bioloģiskās lauksaimniecības pamati 160h. Sīkāk info šeit

Pievieno komentāru

Vietējās ziņas