Piedzen nekustamā īpašuma nodokli

Gulbenes novada pašvaldība enerģiski ķērusies pie nekustamā īpašuma nodokļa parāda piedziņas. 29.maija novada domes sēdē tika pieņemts lēmums par kārtējām piedziņām. Tostarp vairākos gadījumos bija jālemj par piedziņu, kad nodokļa parāds pārsniedz jau 1000 eiro.

Tā 5429,30 eiro apmērā paredzēts piedzīt nokavēto nekustamā īpašuma nodokļa maksājumu no SIA “V Parks”, kam pieder nekustamais īpašums Gulbenē, Viestura ielā 18. Piedziņa notiks bezstrīdus kārtībā, vēršot piedziņu pret parādnieka naudas līdzekļiem un piederošo kustamo un nekustamo īpašumu.


Tādā pašā veidā paredzēts piedzīt parādu 1521,95 eiro apmērā no “Vecdumpu” īpašnieka Beļavā, 1148,68 eiro apmērā – no “Kalnaskolas” īpašnieka Lejasciemā, 1024,87 eiro apmērā - no SIA “Pils īpašumi”, kam pieder “Malēnija” Beļavā. No SIA “BB Biogāze”, kam pieder “Kalnāji” Beļavā, novada dome piedzīs nokavēto nekustamā īpašuma nodokļa maksājumu 533,43 eiro apmērā.

Pievieno komentāru

Vietējās ziņas