Piedzīs nodokļa parādu 1

Gulbenes novada dome 24.marta sēdē nolēma piedzīt no Rīgā reģistrētās SIA „Kalnienes muiža" 91,39 latu nekustamā īpašuma nodokļa parādu par nekustamo īpašumu - zemi „Kalna muiža" Stāmerienas pagastā. Tajā skaitā ir pamatparāds 76,84 latu apmērā un nokavējuma nauda 14,55 latu apmērā.

Dome plāno rīkoties bezstrīda kārtībā, piedziņu vēršot uz parādnieka naudas līdzekļiem, tam piederošo kustamo un nekustamo īpašumu. Izdevumi par nodokļu piespiedu izpildi tiek segti uz parādnieka rēķina.

 

Pašvaldība lēmuma izpildes atbildību uzticējusi Stāmerienas pagasta pārvaldes vadītājam Aināram Brezinskim.

 

SIA "Kalnienas muiža" ir tiesīga pašvaldības lēmumu apstrīdēt Administratīvajā rajona tiesā septiņu dienu laikā, uzzinot par šo faktu. Taču sūdzības iesniegšana saskaņā ar likumu neapturēs šī lēmuma darbību.

Pievieno komentāru

Komentāri 1

Vietējās ziņas