Piemēros atvieglojumu

Ir izskatīts Gulbenes novada bāriņtiesu priekšsēdētāju iesniegums, kurā tiek lūgts novada domei piemērot uz pusi valsts nodevu par mantojuma saraksta sastādīšanu, ja bāriņtiesas pakalpojuma saņēmējs ir nepilngadīgs bērns vai cita rīcībnespējīga persona.

Saskaņā Bāriņtiesas likumu ir noteikts, ka bāriņtiesa iekasē par mantojuma saraksta sastādīšanu valsts nodevu - 34 latus.

 

Deputāti novada domes sēdē nolēma piemērot valsts nodevas atvieglojumu 50 procentu apmērā (17 lati) par mantojuma saraksta sastādīšanu, ja bāriņtiesas pakalpojuma saņēmējs ir nepilngadīgs bērns vai cita rīcībnespējīga persona.

Pievieno komentāru

Vietējās ziņas