Pieņem iesniegumus pabalstam

Nodarbinātības valsts aģentūras visās filiālēs tiek pieņemti iesniegumi pabalstam par redzes invalīdu asistentu pakalpojumu izmantošanu.

Aģentūras Gulbenes filiāles vadītājs Vladimirs Lituņenko skaidro, ka iesniegumu drīkst iesniegt tie, kuri nesaņem valsts pabalstu invalīdiem, kuriem ir nepieciešama kopšana, izņemot tos, kas atrodas ilgstošas sociālās aprūpes institūcijā, stacionārā, ārstniecības iestādē vai ieslodzījuma vietā. Pabalsts tiks izmaksāts reizi mēnesī, un tā apmērs ir 12 lati par vienu nedēļu. Tiem 1.grupas redzes invalīdiem, kas pieteikumu iesniegs līdz 1.februārim, pabalsts tiks piešķirts ar šī gada 1.janvāri.


Lai saņemtu pabalstu, personai ir 1.grupas redzes invaliditāti, jāreģistrējas jebkurā aģentūras filiālē un jāiesniedz pieteikums personīgi, pa pastu vai elektroniski (to var izdarīt arī pilnvarotais pārstāvis, tad papildus jāiesniedz notariāli apstiprināts pilnvarojums pārstāvēt iesniegumā minēto personu ar 1.grupas invaliditāti).

 

Iesniedzējam jānorāda: vārds, uzvārds, personas kods, deklarētā dzīvesvieta, tālruņa numurs vai e - pasta adrese, kredītiestādes vai pasta norēķinu sistēmas konta numurs, vēlamais saziņas veids un apliecinājums, ka persona nesaņem asistenta pakalpojumu citu Eiropas Savienības projektu gaitā.

 

Lai iesniegtu iesniegumu aģentūras Gulbenes filiālē, jāvēršas pie projektu karjeras konsultantes Ivetas Bružānes 10.kabinetā, tālrunis 64471269.

Pievieno komentāru

Vietējās ziņas