Pieņem iesniegumus tūrisma aktivitātēm, arodapmācībai un informācijas pasākumiem

Lauku atbalsta dienests atgādina, ka līdz 31.janvārim pieņems projektu iesniegumu pasākumiem „Tūrisma aktivitāšu veicināšana” un „Arodapmācības un informācijas pasākumi”.

Dienesta speciālisti informē, ka pasākuma „Tūrisma aktivitāšu veicināšana” mērķis ir veicināt nelauksaimnieciskās aktivitātes lauku teritorijā, attīstot un pilnveidojot lauku tūrismu un ar tūrismu saistītos pakalpojumus un infrastruktūru. Atbalstīs dažādas aktivitātes, piemēram, peldvietu labiekārtošanu, atpūtas taku, tiltiņu, rotaļlaukumu, atrakciju, veloceliņu izveidi un labiekārtošanu, sporta laukumu un sporta un atpūtas būvju celtniecību, kas ietilpst esošā vai plānojamā tūrisma pakalpojumā un citu. Kopējais pieejamais publiskais finansējums pasākumā ir 890 000 eiro.

Pasākumam „Arodapmācības un informācijas pasākumi” aktivitātei „Nozares speciālistu līmeņa mācību organizēšana” publiskais finansējums ir 540 000 eiro. Pasākuma mērķis ir nodrošināt arodapmācību, lai veidotu izpratni par lauksaimniecības vidi, nodrošinātu videi nekaitīgu lauksaimniecības attīstību, ilgtspējīgu dabas resursu apsaimniekošanas metožu lietošanu, kā arī zinātnes un jaunas prakses atziņu izmantošanu lauksaimniecības, mežsaimniecības un pārtikas ražošanas (izņemot zivsaimniecības produktus) nozarēs.

Informācija par projektu iesniegšanas kārtību, veidlapas un metodiskie norādījumi to aizpildīšanai ir atrodami Lauku atbalsta dienesta interneta mājas lapā.

Pievieno komentāru

Vietējās ziņas