Pieņem projektu pieteikumus

Līdz 15.maijam jaunās lauksaimniecības pakalpojumu kooperatīvās sabiedrības vēl var pieteikties valsts atbalstam, lai veicinātu kooperācijas attīstību. Lai pieteiktos valsts atbalstam lauksaimniecībā, pretendentam ir jāaizpilda iesniegums, kura forma atrodama Lauku atbalsta dienesta interneta mājas lapā "www.lad.gov.lv.". Aizpildītā veidlapa jāiesniedz tajā Lauku atbalsta dienesta reģionālajā lauksaimniecības pārvaldē, kur atrodas saimniecība vai atbalstāmā teritorija.

No 18.maija varēs pieteikties atbalsta pasākumam lauksaimniecības produktu pievienotās vērtības radīšanai 2.kārtā. Projektu pieņemšana turpināsies līdz 18.jūnijam. Šā atbalsta mērķis ir palielināt lauksaimniecības produktu pārstrādes efektivitāti, veicināt produktu ar augstu pievienoto vērtību ražošanu. Pasākumā tiks veicināta piena, gaļas un graudu pārstrādes uzņēmumu saliedēšana. No 1.jūnija līdz 1.jūlijam pieņems projektu pieteikumus vairākos Lauku attīstības programmas pasākumos. Ziemeļaustrumu reģionālās lauksaimniecības pārvaldes Lauku atbalsta dienestā varēs iesniegt pieteikumu lauku saimniecību modernizācijai (6.kārta), pamatpakalpojumiem ekonomikai un iedzīvotājiem (7.kārta), atbalsta saņemšanai uzņēmumu radīšanai un attīstībai (5.kārta) un tūrisma aktivitāšu veicināšanai (3.kārta).

 Katram atbalsta pasākumam ir noteikts atbalsta publiskais finansējums. "Projektu īstenošanas beigu datums pasākumiem noteikts divu gadu laikā no līguma noslēgšanas dienas starp atbalsta pretendentu un Lauku atbalsta dienestu," informē Zemkopības ministrijas speciāliste Solveiga Lazovska.

Pievieno komentāru

Vietējās ziņas