Pieņem projektus meliorācijai

Lauku atbalsta dienests vēl līdz 5. februārim pieņem projektu pieteikumus Lauku attīstības programmas aktivitātei lauksaimniecības zemēs, kas saistītas ar meliorācijas sistēmu būvniecību, rekonstrukciju un renovāciju, kā arī aktivitāti meža zemēs par meliorācijas sistēmu rekonstrukciju un renovāciju.

Pasākuma mērķis ir uzlabot infrastruktūru, paaugstināt meža ražību, uzlabot kokmateriālu kvalitāti, kā arī paaugstināt lauksaimniecības un mežsaimniecības nozares konkurētspēju.

Pievieno komentāru

Vietējās ziņas