Piešķir finansējumu Emzes parkam Gulbenē 4

Gulbenes novada pašvaldības projektam “Biotopu apsaimniekošanas pasākumu ieviešana Emzes parkā” ir piešķirts finansējums - 23 901 eiro, par to liecina Latvijas Vides aizsardzības fonda informācija, kas 23.septembrī ir publiskota Valsts Reģionālās attīstības aģentūras mājaslapā.  
Finansējums ir paredzēts sugu un biotopu stāvokļa uzlabošanai.
Projekta laikā Emzes parkā plānots veikt aktivitātes saskaņā ar Emzes parka dabas aizsardzības plānu. Ir paredzēta pakāpeniska ainavu parka un dendroloģisko stādījumu rekonstrukcija saskaņā ar projektu. Darbi notiks speciālista dendrologa uzraudzībā. Plānota agresīvu sinantropu sugu (Sosnovska latvānis, vārpainā korinte, kalnu kļava u.c.) izplatīšanās ierobežošana. Projekta īstenošanas laiks paredzēts līdz nākamā gada 30.novembrim.
Projekta kopējās plānotās izmaksas ir 35 000 eiro. Saskaņā ar novada domes 30.jūlija sēdes lēmumu  pašvaldības līdzfinansējums šajā projektā ir 5000 eiro.
Emzes parks ir aizsargājams dendroloģiskais stādījums, veidots 19.gadsimtā. Saskaņā ar Dabas aizsardzības pārvaldes informāciju Emzes parka teritorijas lielāko daļu aizņem meži (146 hektāri jeb 87 % no parka platības). Parka mežos sastopamas gandrīz visas vietējās Latvijas mežu koku sugas. Parkā sastopami 23 introducētu sugu pārstāvji - Eiropas lapegles, Sibīrijas baltegles, balzama baltegles un citas. Parkā ir ozolu aleja gar dīķa ceļu. Dažādie meža biotopi, starp kuriem ir ne mazums vecu un sugām bagātu mežaudžu, ir bioloģiski ļoti vērtīgi, jo dod iespēju eksistēt un dzīvot dažādu dzīvo organismu grupām. Dabisko mežu biotopos, kuros ir daudz vecu apšu, sastopamas arī dažas ilgstoši netraucētu mežu indikatorsugas – rakstu ķērpji un divas sūnas - īssetas nekera un tievā gludlape. Parka teritorijā ir konstatētas divas īpaši aizsargājamās sugas – meža auzene un naktsvijoles, kā arī trīs ierobežoti izmantojamās īpaši aizsargājamās sugas - gada staipeknis, vālīšu staipeknis un apdzira. Parkā ir konstatēta viena īpaši aizsargājamā putnu suga – trīspirkstu dzenis.

Pievieno komentāru

Komentāri 4

Raspodiņš

Emzes parks ir aizsargājams dendroloģiskais stādījums, veidots 19.gadsimtā - jautājums pašvaldībai!!!!!!!!! - ko Jūs esat darījuši bez iespējas startēt fondos, lai šo visu saglabātu un uzturētu vismaz pienācīgā izskatā????????????

pirms 8 mēnešiem, 2020.10.02 11:48

mājsaimniece

Lapu un zaru kaudzi pie skolas parka malā varētu arī novākt.

pirms 8 mēnešiem, 2020.10.03 10:46

W

Tieši tā

pirms 8 mēnešiem, 2020.10.04 09:05

vājonis

Labāk spārites parku būtu sveduši kārtībā pus parkam gaisma ir pusei nav????

pirms 8 mēnešiem, 2020.10.04 11:37

Vietējās ziņas