Piešķir līdzekļus plūdu seku likvidācijai

Valdība otrdien pieņēma lēmumu Satiksmes ministrijai piešķirt 1,04 miljonu latu, lai kompensētu izdevumus, kas saistīti ar 2013.gada pavasara plūdu un palu radīto seku valsts satiksmes infrastruktūrai novēršanu.

1 005 485 lati tiks novirzīti veikto valsts autoceļu ārkārtas uzturēšanas darbu apmaksai, savukārt 34 909 latus novirzīs dzelzceļa ārkārtas uzturēšanas darbu apmaksai.  

Arī mūsu novadā pavasara plūdos vairāki vietējās nozīmes autoceļu posmi bija pilnībā applūduši un izveidojušies izskalojumi. Plūdi bija skāruši ceļus Ozoli-Liezēre-Tirza-Stāķi, Velēna-Vireši, Stāmeriena-Pļavnieki-Zeltaleja, Vecaduliena-Kaipi, Tirza-Jaungulbene-Liede, Aņķupene-Daukstes-Līgo, Ķeņģi-Jaunpiebalga. VAS "Latvijas Valsts ceļi" Vidzemes reģiona Gulbens nodaļas vadītājs Laimonis Aumeisters norāda, ka mūsu novadā tikai uz ceļa Vecaduliena-Kaipi ir palicis pārtīrīt ceļmalas grāvjus un nomainīt caurteku, pārējie darbi ir paveikti aprīlī un maija sākumā, tiklīdz jau bija iespējams novērst šīs plūdu sekas. Uz ceļiem tika mainītas caurtekas, atjaunots segums, aizbērti izskalojumi, atjaunoti izskalotie uzbērumi, tīrīti grāvji. Kopumā mūsu novadā plūdu seku likvidācijai uz vietējās nozīmes ceļiem tika piešķirti 31 416,74 lati.

 

Dzelzceļa ārkārtas uzturēšanas darbu apmaksai novirzītie līdzekļi paredzēti, pārplūstot Kujas upei, bojātā sliežu ceļa posma Madona-Gulbene 63.kilometrā remontdarbiem. Plūdu ietekmē trijās vietās tika izskalots zem sliežu klātnes esošais uzbērums, rezultātā dzelzceļa infrastruktūrai sliežu ceļu klātne tika bojāta apmēram 75 metru garumā.

Pievieno komentāru

Vietējās ziņas