Piešķir sabiedriskā labuma statusu

Nodibinājumam “Gulbenes evaņģēliski luteriskās baznīcas torņa atjaunošanas fonds” ir piešķirts sabiedriskā labuma organizācijas statuss. Par to “Dzirksteli” informē torņa atjaunošanas fonda pārstāve Evija Samsone.

E.Samsone skaidro, ka sabiedriskā labuma darbība ir tāda darbība, kas sniedz nozīmīgu labumu sabiedrībai vai kādai tās daļai, it sevišķi, ja tā vērsta uz labdarību, cilvēktiesību un indivīda tiesību aizsardzību, pilsoniskas sabiedrības attīstību, izglītības, zinātnes, kultūras veicināšanu. 16.janvārī nodibinājumam tika piešķirts sabiedriskā labuma organizācijas statuss. Līdz ar šī statusa iegūšanu ir nodokļa atvieglojums ziedotājiem saskaņā ar Uzņēmuma ienākuma nodokļa likumu. Piemēram, nodokļa maksātājs, kas ziedojis sabiedriskā labuma organizācijai, kurai šāds statuss piešķirts saskaņā ar Sabiedriskā labuma organizāciju likumu, ir tiesīgs pārskata gadā izvēlēties kādu no atvieglojumiem.

Pienākas arī nodokļu atvieglojums fiziskām personām saskaņā ar likumu “Par iedzīvotāju ienākuma nodokli”. Proti, pirms ienākuma aplikšanas ar nodokli no gada apliekamo ienākumu apjoma tiek atskaitīti šādi maksātāja izdevumi: summa, kas ziedojuma vai dāvinājuma veidā nodota budžeta iestādei vai Latvijas Republikā reģistrētai biedrībai, nodibinājumam, reliģiskai organizācijai vai to iestādei, kurai piešķirts sabiedriskā labuma organizācijas statuss.

“Nodibinājuma vārdā pateicos par ziedojumiem. Joprojām notiek līdzekļu krāšana, lai varētu uzsākt celtniecību. Informācija par līdzekļu atlikumu regulāri tiek publicēta mājaslapā “www.gulbenesdraudze.lv”. Šo informāciju atjaunojam vienu reizi mēnesī. Tikai kopā mēs varam uzcelt baznīcas torni mūsu pilsētai!” saka E.Samsone.

Pievieno komentāru

Vietējās ziņas