Piešķir sociālos pabalstus

Kārtējā domes sēdē nolēma piešķirt pašvaldības sociālos pabalstus.

Gulbenē pabalstu komunālajiem maksājumiem saņems 9 ģimenes par kopējo summu 810 lati, kurināmā iegādei - 6 ģimenes par kopējo summu 495 lati.

 

Beļavas pagastā ir piešķirts dzīvokļa pabalsts vienai ģimenei par summu 45 lati, pabalsts audžuģimenei bērnu uzturam - 60 procenti no valstī noteiktās minimālās algas katru mēnesi un vienreizējs pabalsts - 100 latu - apģērba un mīkstā inventāra iegādei.

 

Lizuma pagasta iedzīvotājam piešķirts pabalsts malkas iegādei par 100 latiem. Rankas pagastā bez vecāku gādības palikušam pilngadību sasniegušam bērnam piešķīra vienreizēju pabalstu mīkstā inventāra iegādei - 175 latus, vienreizēju pabalstu patstāvīgas dzīves uzsākšanai - 90 latus, kā arī pabalstu ikmēneša izdevumiem.

Pievieno komentāru

Vietējās ziņas