Piešķir telpas

Gulbenes novada dome lietošanā uz 10 gadiem bez atlīdzības Lizuma vidusskolas attīstības biedrībai piešķīrusi nedzīvojamās telpas 84,46 kvadrātmetru platībā, kuras atrodas īpašumā “Akācijas”.

Telpu lietošanas mērķis – skolas parka un apkārtnes sakopšanas tehnikas glabāšana. “Dzirkstele” to uzzināja pašvaldībā.
Noteikts, ka biedrība iepriekšminēto nekustamo īpašumu nodod atpakaļ pašvaldībai pirms termiņa, ja īpašums netiks izmantots atbilstoši mērķim vai biedrība zaudē sabiedriskā labuma organizācijas statusu.

Pievieno komentāru

Vietējās ziņas