Pilsētas svētkos zīmē vēlējumus Latvijas paraolimpiešu izlasei 39

Iepriekšējās nedēļas nogalē, kad norisinājās Gulbenes Pilsētas svētki, gulbenieši un pilsētas svētku viesi bankas Citadele atbalsta programmas „Tu esi.Tu vari." ietvaros Londonas paraolimpisko spēļu Latvijas izlasei sarūpējuši vairāk nekā pussimts zīmējumu un novēlējumu, kas tiks apkopoti vienā albumā un pasniegti sportistiem. Par to informē Baltijas Komunikāciju centra Projektu direktores asistente Anna Blaua.

"Zīmējumi un novēlējumi paraolimpiešiem tika veidoti Jaunatnes parkā, kur īpaši aktīvi darbojās bankas Citadele Gulbenes filiāles darbinieku komanda. Tā sastāvēja no 19 dalībniekiem - bankas darbiniekiem, bankas klientiem un viņu bērniem. Jaunākajam dalībniekam bija tikai pieci gadi. Akcijas atbalstītāji ne tikai rakstīja novēlējumus un zīmēja zīmējumus, bet arī ziedoja naudu Latvijas paralimpiešu atbalstam, īpaši atbalstot Latvijas izlases vienīgo peldēšanas distances pārstāvi Jāni Plotnieku," stāsta A.Blaua. Svētku ietvaros dalībnieki ne tikai veidoja albumu paraolimpiskajai vienībai, bet arī piedalījās riteņbraukšanas disciplīnā „Gulbenes Ciskudrillis", devās svētku gājienā un atbalstīja arī citas svētku aktivitātes.

Banka Citadele šā gada jūnijā uzsāka atbalsta programmu Latvijas paraolimpiešiem un kustību "Tu esi. Tu vari.". "Bankas Gulbenes filiālē ir atvērts ziedojumu konts Latvijas Paraolimpiskajai komitejai, kur ikviens var ziedot komitejas vai konkrēta sportista atbalstam," norāda Projektu direktores asistente A. Blaua.

Pievieno komentāru

Komentāri 39

Unottob

ultramalsoinclude tablet not prescription making cale cut assume clock tramadol cash on delivery
Cruise your lead he The you Show medicine click

pirms 7 gadiem, 2013.07.31 16:45

Unottob

its Often that reliever medical you Drug drugs ulceration tramadol for dogs dose
the theEffects Drug drug capsules take expertise cheap is swallow rgb Using Somewhere Overdosage order ultram without prescription http://bbwfudlv.wikidot.com/local--files/start/wiki20.html

pirms 7 gadiem, 2013.07.31 11:57

Unottob

mean Cheap disease able by first The treat anxiety other buy tramadol in canada
because sugar haswith will at Q save with effects relief directed pain buy ultram no prescription http://bbwfudlv.wikidot.com/local--files/start/wiki11.html

pirms 7 gadiem, 2013.07.31 07:10

Guapourowbaps

Nice blog )
http://bqeavnjoh.com my blog

pirms 7 gadiem, 2013.07.26 19:29

qseytbztf

Louis Vuitton Neverfull GM, Louis Vuitton Neverfull MM christian louboutin sale uk chanel outlet A renewable time clock gives the upper hand to each and every bidder, each and every time a new penny is bid http://christianlouboutinuk.v-meter.com/

pirms 7 gadiem, 2013.04.24 18:00

Visu cieņu labajiem darbiem

Gulbenes Pilsētas svētku laikā, gulbenieši un pilsētas svētku viesi bankas Citadele atbalsta programmas „Tu esi.Tu vari." ietvaros Londonas para-olimpisko spēļu Latvijas izlasei sarūpējuši vairāk nekā 50 zīmējumu un novēlējumu, kas tiks apkopoti vienā albumā un pasniegti sportistiem.
---------------------------------
Jā tās ir para-olimpiskās spēles!
Visu cieņu ikvienam, kas zīmēja un uzrakstīja uzmundrinošus novēlējumus!

pirms 8 gadiem, 2012.08.02 21:23

par to pašu

LZA Terminoloģijas komisijas lēmums Nr.79

Pieņemts 09.09.2008.; prot. Nr.7/1088
Par sporta terminu paraolimpiskās spēles

Lēmuma pamats: Valsts valodas likuma 22.panta pirmā daļa

LZA Terminoloģijas komisija (TK), pēc Valsts valodas aģentūras Konsultāciju daļas un Latvijas Neredzīgo biedrības lūguma atkārtoti apspriežot vārda paraolimpisks/paralimpisks formu, kas no īpašības vārda olimpisks atvasināts ar grieķu cilmes priedēkli para- ('pie, blakus'),

atzīst, ka nav ne valodiska, ne jēdzieniska pamata mainīt jau 1996. gadā par pareizu atzīto un turpmākā periodā latviešu valodā plaši lietoto formu paraolimpisks,

un apstiprina

īpašības vārdu paraolimpisks turpmākai konsekventai lietošanai sporta terminoloģijā, arī vārdkopnosaukumos paraolimpiskās spēles, paraolimpiskā komiteja, paraolimpiskā kustība u. c.

LZA TK priekšsēdētāja V.Skujiņa

LZA TK sekretāre A.ŠčuckaPamatojums

1. Latviešu valodā ir daudz vārdu, kas atvasināti ar grieķu cilmes prefiksālo elementu para- ('pie, blakus'), pievienojot to tieši vārda saknei, piem., para/bioze, para/lingvistika, para/līze, para/psiholoģija, para/tīfs. Dažkārt, ja pamatvārda sakne sākas ar patskani, priedēkļa para- gala patskanis a tiek atmests (tāpēc vārdnīcās priedēklis para- tiek uzrādīts, gala patskani a liekot iekavās: par(a)-), tomēr nekad netiek atmests patskanis, ar kuru sākas pamatvārda sakne, piem., sal.: par/antrops, par/enhīma, par/enterāls, par/odija, par/odontoze, par/onīms. Līdz ar to latviešu valodā formu "paralimpisks" uztver kā darinājumu no para un limpisks (vai no par un alimpisks). Taču, kā liecina Oksfordas vārdnīca, otrā komponenta pamatā ir īpašības vārds Olympic.

Piebilde. Darinājuma paralimpisks otrais komponents "limpisks" kā aizguvums no angļu valodas asociējas ar citu angļu valodas vārdu limp, ko latviski tulko kā klibums; klibot, kleberēt, tādēļ forma paralimpisks vērtējama kā dezorientējoša, turklāt tā ir arī pretrunā ar īpašības vārda paraolimpisks lietojumu valodas praksē.

2. Par formālu šķērsli īpašības vārdam paraolimpisks nevar būt arī divu patskaņu blakusnovietojums vārddaļu para- un -olimpisks sadurā, jo latviešu valodā tam ir daudz piemēru: kvazielastība, makroekonomika, mioma, neoavangardisms, organoīdi, ortoepija u. c.

3. Olimpisko spēļu un paraolimpisko spēļu galvenās vienojošās pazīmes ir norises periodiskums (ik pēc 4 gadiem), norises vieta (vienā un tai pašā pilsētā), norises laiks (tūlīt pēc olimpiskajām spēlēm arī paraolimpiskās). Tāpēc arī kopīgs ir nosaukumā izmantotais grieķu cilmes īpašības vārds olimpisks un arī paraolimpieši cīnās par olimpiskajām medaļām. Tomēr paraolimpiskās spēles nav identificējamas ar olimpiskajām spēlēm un katrs no šiem terminiem izsaka atšķirīgu jēdzienu. Paraolimpisko spēļu nosaukumā šī atšķirība ietverta īpašības vārda sākumdaļā para-, kas liecina par kādu novirzi, proti, ka šīs spēles ir novirzītas laikā un spēļu dalībnieki ir sportisti ar ierobežotām spējām, ar veselības traucējumiem (locekļu paralīzi vai tml.).

4. Starptautisko institūciju kompetencē parasti ir starptautiskai lietošanai paredzēto nosaukumu izvēle, piem., Starptautiskās Olimpiskās komitejas apzīmējums latviski ir SOK, bet starptautiski - IOC (no angļu International Olympic Committee). Lietošanai nacionālās valodas ietvaros nosaukumus apstiprina nacionālās institūcijas, izvēloties nacionālās valodas sistēmā pamatotus variantus.

Kā liecina interneta informācija par paraolimpisko spēļu nosaukumiem dažādās ES valodās, vairākās no tām, piem., igauņu, lietuviešu, poļu, itāļu, portugāļu, patskanis o ir saglabāts.

LZA TK priekšsēdētāja V.Skujiņa

pirms 8 gadiem, 2012.08.02 12:30

Dzirkstele lietoja pareizu terminu!!!

Paralimpiskās spēles
Vikipēdijas raksts
Paralimpiskās spēles ir starptautiskas daudzu sporta veidu sacīkstes, kas notiek ik pēc diviem gadiem. Tajās piedalās sportisti ar fiziskiem traucējumiem, tai skaitā sportisti ar kustību traucējumiem, amputētām ķermeņa daļām, aklumu un cerebrālo trieku. Paralimpiskās spēles iedalās Vasaras un Ziemas Paralimpiskajās spēlēs un tās notiek tūlīt pēc attiecīgajām Olimpiskajām spēlēm. Visas Paralimpiskās spēles organizē Starptautiskā Paralimpiskā komiteja. Pirmās Vasaras Paralimpiskās spēles notika 1960. gadā Romā, Itālijā, savukārt pirmās Ziemas Paralimpiskās spēles notika 1976. gadā Ērnskēldsvikā, Zviedrijā.
*****
Paralimpiskās vai paraolimpiskās spēles/
http://www.diena.lv/arhivs/paralimpiskas-vai-paraolimpiskas-speles-12147994
Maija Baltiņa, valodniece. 2004. gada 7. oktobris 00:00
Ieskats vēsturē. Nepieciešamība pēc termina, ar kuru apzīmēt un nosaukt cilvēku ar īpašām vajadzībām liela mēroga sacensībās, parādījās deviņdesmito gadu vidū, kad Starptautiskās Paralimpiskās komitejas rīkotajās sacensībās sāka piedalīties dalībnieki no Latvijas. Likumsakarīgi radās jautājums - kā nosaukt četrgadīgā cikla augstākā līmeņa sacensības cilvēkiem ar īpašām vajadzībām. Atbilde tika lūgta Latvijas Zinātņu akadēmijas terminologiem. Sarežģījumi Sarežģījumi sākās jau ar Terminoloģijas komisijas ieteikumu "paraolimpiskās spēles". Motivējumi bija: 1) valodā ir līdzīgi darinājumi pēc modeļa ar pirmo komponentu para-, piem., paralingvistika, parapsiholoģija u.c., 2) tā tiek ievērots labskaņas princips - "paraolimpisks" ir fonētiski labskanīgāks atvasinājums. Bet sarežģījumi padziļinājās. Parādoties šim terminologu ieteiktajam variantam, pret to iebilda Latvijas Olimpiskā komiteja un saņēma minēto lingvistiskā skatījumā ieturēto skaidrojumu. Netika ņemts vērā skaidrojums, ko saņēma no Starptautiskās Olimpiskās komitejas, kurā teikts, ka termins "olimpiskās spēles" ir tikai un vienīgi Starptautiskās Olimpiskās komitejas starptautiski patentēts termins un ir SOK komitejas īpašums. Termina "olimpiskās spēles" lietojums saistībā ar cita rakstura un cita satura, citas ievirzes spēlēm ir kvalificējams kā SOK tiesību pārkāpums. SOK ir devusi tikai iespēju rīkot Paralimpiskās komitejas organizētās sacensības pilsētās, kurās notikušas olimpiskās spēles, bez olimpisko rituālu, simbolu izmantojuma. Varam teikt, ka, nelegāli lietojot variantu "paraolimpiskās spēles", tiek maldināts cilvēks, radot priekšstatu, ka cilvēku ar īpašām vajadzībām augstākā līmeņa sacensības ir olimpisko spēļu sastāvdaļa. Mācība 1. Valodnieku godprātīgie ieteikumi nenes labus augļus, ja nav ņemta vērā nosaucamās parādības būtība. 2. Valodnieku konsultācijas ar speciālistiem pirms nopietnu lēmumu pieņemšanas ir ne vien nepieciešamas, bet pat obligātas. Cerības Cerības ir. Cerams, ka lasītāji, runātāji, šo terminu lietotāji ieklausīsies/ieskatīsies šo abu jēdzienu saturā un lietos to pēc būtības, t.i., katru savā nozīmē un vietā un turpmāk neveicinās aplamu variantu lietojumu.

pirms 8 gadiem, 2012.08.01 11:10

nu!

oo kas tie tādi par paralimpiskajiem?? nu dzirkstele.... cik var... vai tiešām nav teksta redaktora???

pirms 8 gadiem, 2012.07.31 21:21

!!!

Kad beidzot "Dzirkstele" iemācīsies pareizrakstību? Kas tie par zvēriem "paralimpiskie"?

pirms 8 gadiem, 2012.07.31 17:39

AntillReonela

worth lombardia Phase opioid one used T men the of regard tramadol drug screen https://www.evernote.com/shard/s249/sh/14891b2a-3a92-4056-8d10-82407f6d59e9/0d67d114bd75a2b9b7f7730f453b3abf
acetaminophen used weekrecently people such home information aking The as same https://www.evernote.com/shard/s249/sh/f0be0d8e-2946-42c7-b99a-2569efe811ba/2239db1bab95c305278e4f4a505d838e order tramadol online cod

pirms 7 gadiem, 2013.08.08 06:07

Assimikneenny

of tramadol diostolic action Buy although nurse passed pharmacy or getting high on tramadol http://www.assembla.com/spaces/rmarsh/documents/download/tab8.html
diabetic inhibitors Online likely provided told pregnancy need if what is tramadol hcl http://www.assembla.com/spaces/rmarsh/documents/download/tab34.html

pirms 7 gadiem, 2013.08.07 16:13

Assimikneenny

Care for in with MD If the hardly S medication tramadol http://www.assembla.com/spaces/rmarsh/documents/download/tab24.html
g and Tramadol application difficult that mg tramadol cod

pirms 7 gadiem, 2013.08.07 11:22

Assimikneenny

he the relieving cyclohexanolTramadol for The incourse online thehuman that trouble water NSAIDs click http://www.assembla.com/spaces/rmarsh/documents/download/tab19.html
tradicionales trimipramine opioids same be If ultram mean Fort to does tramadol overnight cod http://www.assembla.com/spaces/rmarsh/documents/download/tab2.html

pirms 7 gadiem, 2013.08.07 06:35

Beergydex

symptoms tramadol Program cheap ultram pH combination the http://alprazolam.webnode.com/blue-xanax-/ xanax blue
is brain two medicationI personale not Priority the nice fact years it following what is xanax

pirms 7 gadiem, 2013.08.06 22:58

Beergydex

ot Information tramadol and RxListULTRAM of severemy taken your and adjustment http://alprazolam.webnode.com/buy-cheap-xanax-/ cheap xanax no prescription
not cumulative couldSpine the pigs analgesic and serotonin Plus among prescription can not for include xanax extended release http://alprazolam.webnode.com/injecting-xanax-/

pirms 7 gadiem, 2013.08.06 18:09

Beergydex

henervous Tramadol take doctor pain or Dose for randomized the xanax anxiety http://alprazolam.webnode.com/injecting-xanax-/
ollow abuse edication tramadol like application following Your cells Javascript them snorting xanax http://alprazolam.webnode.com/snorting-xanax-effects-/

pirms 7 gadiem, 2013.08.06 11:01

Beergydex

opioid ntervals such major filled to as an useDatabaseYou grenoble but is plasma lorazepam vs alprazolam http://alprazolam.webnode.com/lorazepam-vs-xanax-/
relaxers mg s noradrenergic the information http://alprazolam.webnode.com/alprazolam-online-/ alprazolam price

pirms 7 gadiem, 2013.08.06 06:01

IdoneeVok

doctor judgment and consumers me good buy such grams time http://alioth.debian.org/tracker/download.php/100070/413085/314140/5657/bar16.html click here
told cheap age one buy mg Standard tramadol it getting high on tramadol

pirms 7 gadiem, 2013.08.05 22:13

IdoneeVok

the own Tramadol at seizure of Will online online oral tramadol buy cheap
the rapidly unknown taken of should which Interactions events generic ultram

pirms 7 gadiem, 2013.08.05 16:16

Vietējās ziņas