Pilsētas un pagastu priekšgalā – pagaidu izpilddirektori 4

Līdz reorganizācijai nekas nemainīsies
Ar 1.jūliju darbu zaudējuši Gulbenes pilsētas, kā arī 13 novada teritorijā esošo pagastu padomju priekšsēdētāji un viņu vietnieki. Gulbenes novada vēlēšanu komisijas priekšsēdētāja Vita Kravale "Dzirkstelei" stāsta, ka daļa no līdzšinējiem pašvaldību priekšsēžiem turpinās strādāt kā pagaidu izpilddirektori pagastos līdz brīdim, kad novada dome iecels katrā pagastā un pilsētā pārvaldes vadītāju. Citi, piemēram, Anna Vīgante un Raitis Apalups, saņems likumā paredzēto kompensāciju sakarā ar amata zaudēšanu - katrs vienas savas mēnešalgas apmērā -, jo viņi no laba prāta pavisam aiziet no darba Stradu un Stāmerienas pagastā.

Līdzšinējās Gulbenes pilsētas domes galvenā speciāliste ekonomiskajos jautājumos Daiga Krēsliņa "Dzirkstelei" saka, ka pašvaldībā grāmatvedis pilsētas domes priekšsēdētājam Nikolajam Stepanovam un vietniekam Valtim Krauklim aprēķinās pabalstu tā, kā to nosaka likums. Pilsētā pagaidu izpilddirektora amatā būs Gvido Stucka, kas arī līdz šim veicis šos pienākumus Gulbenē. Esošie izpilddirektori turpinās darbu arī Stradu pagastā un Lejasciemā.  

Vai algu nesamazinās?

Visu 14 pašvaldību darbinieki, institūcijas ar 1.jūliju nonākušas Gulbenes novada domes pakļautībā. Novada dome pārņem arī pilsētas domes saistības, dokumentus. D.Krēsliņa saka, ka Gulbenes pilsētas domes Darba samaksas nolikumā ir punkts, kas nosaka: apvienojot vai sadalot iestādes, nodaļas un mainot amata nosaukumus darbiniekiem, jaunā amata alga nedrīkst būt zemāka par līdzšinējo. Viņa nezina, vai šis nolikuma punts novada domei būs saistošs, jo jāņem vērā arī krīzes situācija.

 

Gulbenes novada domes priekšsēdētāja Sandra Duļbinska "Dzirkstelei" stāsta, ka novada domei, kuras deputāte ir arī viņa, jāpārņem 14 pašvaldību funkcijas, pienākumi un atbildība. Taču līdz reorganizācijai faktiski pilsētas un pagastu izpildvaras funkcionēšanā nekas būtiski nemainīsies. Tas nozīmē, ka katrs darbinieks turpinās strādāt tāpat kā līdz šim un saņems daba algu, līdz jaunā Gulbenes novada dome katram personiski uzticēs turpināt veikt līdzšinējo darbu vai arī piedāvās kādu citu, vai darbs tiks uzteikts. Novada domei par to būs jātiek skaidrībā mēneša laikā.

 

Cer arī rajona padomes darbinieki

Gulbenes rajona padomes pēdējā 29.jūnija sēdē apstiprinātais šīs pašvaldības 2008.gada publiskais pārskats ietver arī sadaļu par būtiskākajiem šīs institūcijas riskiem tuvākajā nākotnē. Dokumentā rakstīts: "Galvenais rajona padomes risks ir administratīvi teritoriālā reforma, kuras rezultātā notiks iestādes reorganizācija."

 

Paustas bažas par to, vai netiks samazināts šīs pašvaldības iestāžu finansējums. Dokumentā arī iztēlota nevēlama perspektīva: "Esošajiem rajona padomes darbiniekiem, kuri ir pieredzējuši speciālisti, pastāv iespēja zaudēt darbavietas pašvaldību sistēmā. Līdz ar to arī pašvaldības būs spiestas apmācīt jaunus darbiniekus, kas prasīs papildu finanšu līdzekļus."

Citā gada pārskata sadaļā par pašvaldības vadības pilnveidi minēts, ka 2008.gadā Gulbenes rajona padomē nav notikusi struktūras optimizācija. Uzsvērts, ka 59 procentiem visu rajona padomes darbinieku ir augstākā izglītība. Sociālās garantijas paredz darbiniekiem mācību laikā saglabāt vidējo izpeļņu un piešķirt pabalstu vienas minimālās darba algas apmērā kā daļēju mācību maksas kompensāciju.

Pievieno komentāru

Komentāri 4

Arta

Kolosāli Rajona padome tikai 59% izglītība, tgad tos vēl izglītos? Ja nav izglītibas lai kopj teļus!!!

pirms 11 gadiem, 2009.07.02 09:25

acīgā

man gan patīk tas, kapisētas darbiniekiem alga nedrīkst samazināties sakarā ar novada iveidošanu, bet novada priekšniecei tika piedāvāta zemāka alga TP rullee

pirms 11 gadiem, 2009.07.02 00:29

Novērotājs

Nu ko, brīnišķīgi, novada domes priekšsēdētājs un vietnieks ievēlēti. Vēl tik jāizstrādā novada domes nolikums, jāieceļ izpilddirektors, jāizveido efektīva administrācija (ir taču krīzes situācija) un tad pats galvenais - JĀATLOKA PIEDURKNES UN JĀSĀK SMAGI STRĀDĀT NOVADA IEDZĪVOTĀJU LABĀ, lai attaisnotu viņu cerības. Ko tad arī no sirds novēlu!!!

pirms 11 gadiem, 2009.07.01 14:45

Vietējās ziņas