Pirms remontdarbiem dome ir jāinformē

Gulbenes novada domes sēdē deputāti pieņēma instrukciju, ko atmaksās un ko ne, ja tiek veikti remontdarbi, iedzīvotājiem, kuri dzīvo pašvaldības dzīvokļos, ja tiek veikti remontdarbi.

Gulbenes novada domes Tehniskās nodaļas vadītājs Alvils Pētersons stāsta, ka iedzīvotāji ir vērsušies pašvaldībā ar iesniegumiem, kuros, piemēram, ir norādīts, ka īrnieks pirms četriem gadiem pašvaldības dzīvoklī nomainījis logu un lūdz šos izdevumus atmaksāt. Līdz ar to ir tapusi instrukcija, kas paredz kārtību, kad veikta atmaksa, piemēram, par logu un durvju maiņu pašvaldības dzīvoklī.  

Instrukcijā ir norādīts, ka noteikumi attiecas uz šādiem nepieciešamajiem ieguldījumu veida darbiem: pašvaldības izīrētā dzīvoklī - logu un ārdurvju nomaiņa, krāsns pārmūrēšana vai remonts. Savukārt pašvaldības izīrētā viendzīvokļa mājā - malkas krāsns un dūmeņa pārmūrēšana vai remonts, logu un ārdurvju nomaiņa, mājas jumta remonts.

 

"Izvērtās arī diskusija par klozetpoda un vannas maiņu, bet tas netika iekļauts," saka A.Pētersons.


Iesniegumu par nepieciešamību veikt remontdarbus pašvaldības dzīvoklī īrnieks iesniedz attiecīgajā pārvaldē. Pārvaldē iesniegumu izskata viena mēneša laikā no iesnieguma saņemšanas dienas. Desmit dienu laikā no iesnieguma saņemšanas pārvaldes vadītājs izdod rīkojumu komisijai apsekot dzīvokli.

 

Komisija, apskatot dzīvokli, sagatavo apsekošanas aktu. Pārvaldes vadītājs, ņemot vērā komisijas lēmumu, izdod lēmumu par atteikumu vai rakstisku nepieciešamo remontdarbu veikšanas saskaņojumu. Īrnieks nepieciešamos remontdarbus drīkst uzsākt tikai pēc pārvaldes vadītāja rakstiska saskaņojuma saņemšanas.

Pievieno komentāru

Vietējās ziņas