Plāno finansiāli atbalstīt Latvijas armijas Litenes nometnes vietas labiekārtošanu

Gulbenes novada domes sēdē deputāti lēma par labu projekta “Latvijas armijas Litenes nometnes vietas labiekārtošana” atbalstīšanai un līdzfinansējuma nodrošināšanai. Projektu iesniegs biedrībai “Sateka”.

Projekta īstenošanas rezultātā tiks uzbūvēts karoga masta tornis ar skatu laukumu un uzstādīti soliņi piemiņas ugunskura vietā. Torņa būvniecība un soliņu uzstādīšana ir daļa no plānotajām aktivitātēm Litenes nometnes vietas sakārtošanā un vēstures liecību saglabāšanā.

Projekta plānotās attiecināmās izmaksas ir 25 000 eiro, no tām  22 500 eiro – Eiropas Lauksaimniecības fonda lauku attīstībai finansējums. Projekta realizēšanai nepieciešams 10 procentu pašvaldības līdzfinansējums 2500 eiro apmērā.

Pievieno komentāru

Vietējās ziņas