Platību maksājumiem obligāti jāpiesakās elektroniski

Lauku atbalsta dienests atgādina, ka lauksaimniekiem, kuru saimniecībā ir 10 hektāri zemes un vairāk aramzemes un kurām jāievēro zaļināšanas jeb videi un klimatam labvēlīgas lauksaimniecības prasības, pieteikšanās uz platību maksājumiem elektroniski ir obligāta.
Ziemeļaustrumu reģionālās lauksaimniecības pārvaldes tiešo maksājumu daļas vadītāja Ilona Ločmele skaidro, ka arī līdz šim platībmaksājumiem varēja pieteikties arī elektroniski, bet lauksaimnieki brīvprātīgi izvēlējās, kā rīkoties.

„Elektroniski piesakoties platībmaksājumiem, ir vairākas priekšrocības, jo nav nepieciešams šos dokumentus sūtīt pa pastu, pieteikumu var aizpildīt sev vēlamā laikā. Sistēma uzreiz uzrāda nepareizi izpildītas darbības un neļauj kļūdīties. Ir iespējams sekot līdzi, cik tālu administrēšanas ķēdē pieteikums nokļuvis, kad un cik naudas tiks pārskaitīts,” saka I.Ločmele.

Kļūdīties gan nav vēlams, jo tad ir iespējams palikt bez atbalsta.

Pagājušajā gadā Ziemeļaustrumu reģionā elektroniski iesniegumus iesniedza vairāk nekā 1200 lauksaimnieki. Latvijas lauku konsultāciju un izglītības centros, kā arī reģionu tiešo maksājumu daļā ir iespējams saņemt konsultācijas tiem lauksaimniekiem, kuri līdz šim iesniegumus pildīja papīra formātā.

Lauku atbalsta dienests aicina ņemt vērā, ka tiem lauksaimniekiem, kuri vēlēsies saņemt mazā lauksaimnieka atbalstu, iesniegumu gala termiņš ir 9.jūnijs, bet, lai saņemtu atbalsta maksājumus par platībām par šo gadu, vienoto iesniegumu būs iespējams iesniegt no 20.aprīļa līdz 22.maijam. Iesniegumiem, kas tiks saņemti pēc 22.maija, tiks piemērots viens procents atbalsta samazinājuma par katru nokavēto darbdienu. Ņemot vērā jaunās prasības, lauksaimnieku interese par lauku bloku precizēšanu ir liela, tāpēc ir pagarināts arī lauku bloku precizēšanas termiņš līdz 1.maijam.

Pievieno komentāru

Vietējās ziņas