Policija nedublēs apdrošinātāju funkcijas

No Ceļu satiksmes noteikumu 51. un 54. punkta izriet, ka gadījumos, ja ceļu satiksmes negadījumā ir iesaistīts tikai viens transportlīdzeklis, nav cietuši cilvēki un nav nodarīti bojājumi trešās personas mantai (faktiski tie ir KASKO gadījumi), kā arī gadījumos, kad vadītājs vienojas ar otra negadījumā iesaistītā transportlīdzekļa vadītāju par visiem būtiskajiem negadījuma apstākļiem, aizpildot saskaņoto paziņojumu (veidlapas izsniedz apdrošināšanas sabiedrība līdz ar polisi), viņam ir tiesības atstāt negadījuma vietu, neziņojot policijai par notikušo ceļu satiksmes negadījumu.

Ja ceļu satiksmes negadījums tiks pieteikts, policijas dežurants no pieteicēja sniegtās informācijas noskaidros situāciju. Gadījumos, kad tiks konstatēti Ceļu satiksmes noteikumu 51. un 54. punktā paredzētie apstākļi, pieteikumu par ceļu satiksmes negadījumu reģistrēs.


Policijas norīkojums šādos gadījumos uz ceļu satiksmes negadījuma vietu netiks izsūtīts, bet dežurants pieteicējam (avarējušā transportlīdzekļa vadītājam) izskaidros:


1.pamatojumu (Ceļu satiksmes noteikumu 51. vai 54. punkta normas), kādēļ policijas darbinieki uz ceļu satiksmes negadījuma vietu neizbrauks;


2.to, ka pieteikums par šo negadījumu tiks reģistrēts policijā;


3.ka gadījumā, ja transportlīdzeklim ir veikta sauszemes transportlīdzekļa brīvprātīgā apdrošināšana (KASKO), īpašniekam jāvēršas pie sava apdrošinātāja ar atlīdzības pieteikumu.


Pēc apdrošināšanas sabiedrības pieprasījuma policija sniegs izziņu par ceļu satiksmes negadījuma pieteikšanas faktu.


Par citos apstākļos notikušiem ceļu satiksmes negadījumiem likumā paredzētajā kārtībā jāziņo policijai, kura tālāk rīkosies saskaņā ar ārējo un iekšējo normatīvo aktu prasībām.

Pievieno komentāru

Vietējās ziņas