Precizē degvielas apjomu

Līdz 30.decembrim Lauku atbalsta dienests pieņems lēmumu par papildu dīzeļdegvielas daudzuma piešķiršanu, piemērojot proporcionālo samazinājumu, kas pēc šā brīža Lauku atbalsta dienesta datiem būs aptuveni 97 litri uz hektāru.

"Ņemot vērā, ka 2011./ 2012. saimnieciskajā gadā klimatiskie apstākļi lauksaimnieciskajai ražošanai nav bijuši labvēlīgi un lauksaimniekiem papildus bija nepieciešams neplānots dīzeļdegvielas daudzums gan pavasarī, pārsējot labību, gan rudenī, novācot ražu, izmaiņas noteikumos par kārtību, kādā no akcīzes nodokļa atbrīvo dīzeļdegvielu, ko izmanto lauksaimniecības produkcijas ražošanai, paredz precizēt šajā saimnieciskajā gadā maksimālo dīzeļdegvielas apjomu, kam tiek piemērots akcīzes atbrīvojums," informē Zemkopības ministrijas speciāliste Viktorija Kalniņa.

Pievieno komentāru

Vietējās ziņas