Precizē pārkāpumu uzskaites punktu reģistrēšanas kārtību

Ceļu satiksmes noteikumu pārkāpumu uzskaites punktus turpmāk plānots reģistrēt dienā, kad beidzies termiņš lēmuma par administratīvā soda piemērošanu apstrīdēšanai vai pārsūdzēšanai.

To nosaka 2. jūlijā Valsts sekretāru sanāksmē izsludinātie grozījumi Ministru kabineta noteikumos Nr. 551 „Pārkāpumu uzskaites punktu sistēmas piemērošanas noteikumi".

 

Pašlaik pārkāpumu uzskaites punktus reģistrē brīdī, kad stājas spējā lēmums par soda piemērošanu. "Daudzos gadījumos tas tiek apstrīdēts, tādēļ pārkāpumu uzskaites punkti jāanulē un informācija atkal jāatjauno pēc sūdzības izskatīšanas. Tātad plānots, ka datus sistēmā iekļaus tikai tad, kad beigsies termiņš soda apstrīdēšanai vai pārsūdzēšanai, vai tad, kad tiks izskatīta sūdzība," stāsta Satiksmes ministrijas Sabiedrisko attiecību nodaļas vadītāja Ilze Eida.

 

Grozījumu projektā arī precizēts to transportlīdzekļu vadītāju loks, kam tiek reģistrēti pārkāpumu uzskaites punkti. "Plānots, ka turpmāk tos reģistrēs arī autovadītājiem, kuru dati iekļauti Iedzīvotāju reģistrā. Tādējādi pārkāpumu uzskaites punktus varēs uzrādīt arī personām, kurām ir uzturēšanās atļauja valstī, bet nav Latvijā izdotas autovadītāja apliecības. Pašlaik pārkāpumu uzskaites punktus ieraksta transportlīdzekļu un to vadītāju valsts reģistrā un traktortehnikas un tās vadītāju informatīvajā sistēmā reģistrētajiem transportlīdzekļu vadītājiem," norāda I.Eida.

 

Turpmāk arī paziņojumus par pārkāpumu uzskaites punktiem varēs saņemt ērtāk un ātrāk - transportlīdzekļa vadītājam reģistrējoties VAS „Ceļu satiksmes drošības direkcija" (CSDD) mājaslapā ww.csdd.lv. Tādējādi vairs netiks sūtītas vēstules uz personas deklarēto dzīves vietu.

 

Lai grozījumi stātos spēkā, tiem jāgūst atbalsts valdībā.

Pievieno komentāru

Vietējās ziņas