Prezentē projektus un atklāj telpas

Par "Gada projektu" atzīta ekspozīciju telpas izveide Stāķu pamatskolas bēniņos
Ar biedrības "Sateka" starpniecību Gulbenes novadā ir īstenojušies daudzi novada iedzīvotājiem vajadzīgi projekti, tāpēc trešdien, 30.martā, "Sateka" rīkoja forumu par "LEADER" programmas iespējām Gulbenes novadā un prezentēja 11 pirmās kārtas projektus. Par labāko "Gada projektu" foruma dalībnieku balsojuma rezultātā kļuva Stāķu attīstības biedrības projekts, kurā Stāķu pamatskolas bēniņu telpa tika piemērota novadpētniecības materiālu izvietošanai. Vairāk foto šeit.

"Stāķu pamatskolas bēniņu piemērošana kultūrvēstures mantojuma ekspozīcijas iekārtošanai ir liels ieguldījums, kas raisījis interesi ne tikai Stradu pagasta iedzīvotājos, bet arī Gulbenes un kaimiņu novados," teica biedrības "Sateka" valdes locekle un projekta finanšu vadītāja Daiga Gargurne.

 

Atbalsta 11 projektus

Kopumā pirmajā kārtā tika iesniegti 18, bet atbalstīti 11 projekti. Apstiprināto projektu publiskais finansējums bija 62 938,37 lati, bet pieejamais finansējums - 84 307,24 lati. Aktivitātei, kas saistīta ar kultūras, sporta un brīvā laika pavadīšanas iespēju dažādošanu, kopumā tika iesniegti 10, bet atbalstīti 5 projekti. Atbalstu saņēma arī 3 projekti, kas saistīti ar apmācību un iedzīvotāju iniciatīvas darbības nodrošināšanu.

 

D. Gargurne informēja, ka visu 18 projektu atbalstam nepieticis naudas, tāpēc, ņemot vērā vērtēšanā iegūto punktu skaitu, atbalstīti 11. Pirmajā kārtā diemžēl septiņos pagastos netika īstenots neviens projekts.

 

Atklāj jaunās telpas

Arī projektu konkursa otrajā kārtā apstiprinājumu jau guvis 31 no sākotnēji iesniegtajiem 43 projektiem. Daži starp tiem jau ir īstenoti. Piektdien svinīgi tika atklātas Galgauskas pagasta biedrības "Tautskola "Vijata"" telpas, kas atrodas Galgauskas kultūras nama 2.stāvā. Tagad sava telpa ir ansamblim "Veišu muzikanti", floristikas pulciņam, kā arī iekārtota trešā telpa, kur kopā pulcējas Galgauskas amatierteātris.

 

"Ar savu projektu startējām jau konkursa pirmajā kārtā, bet tas neguva atbalstu, jo nepietika naudas. Bijām neatlaidīgi un projektu par sabiedrisko aktivitāšu centra aprīkošanu Galgauska kultūras namā šoreiz veiksmīgi iesniedzām arī konkursa otrajā kārtā. Projekta kopējā summa ir 6000 latu. No tās 600 latu piešķīra Galgauskas pagasta pārvalde no saviem līdzekļiem, bet 5400 lati ir Lauku atbalsta dienesta nauda. Esam gatavi strādāt atkal pie jauna projekta sabiedriskās dzīves veicināšanai Galgauskas pagastā," stāsta projekta īstenotāja Sarmīte Muižniece.

 

Projektā ir sarūpētas ne tikai mēbeles, bet iegādāta arī šujmašīna, adāmmašīna, dators, printeris un cits.

 

Palielinājies pieteikumu skaits

Ir izsludināta arī projektu konkursa trešā kārta.

 

"Projekti trešajai kārtai tiks pieņemti no 6.maija līdz 6.jūnijam. Šai kārtai piešķirtais finansējums ir 76 119,07 lati. Šoreiz tiks izvērtēti projekti, kas saistīsies ar kultūras, sporta un brīvā laika iespēju dažādošanu. Ar katru reizi projektu skaits palielinās, jo cilvēki saprot, ka tā ir iespējams kaut ko paveikt sava pagasta vai pilsētas labā," stāsta D.Gargurne.

 

Biedrības "Sateka" valdes locekle Inese Zvejniece papildina, ka viena otra laba ideja bieži vien tiekot aizgūta citam no cita. Līdz 13.aprīlim tiks pieņemti iesniegumi arī mazo projektu konkursam "Sanākam, domājam, darām!".

Pievieno komentāru

Vietējās ziņas