Progresīvie zina savu mērķauditoriju 5

“Progresīvie” tiek uzskatīta par centriski kreiso partiju.

Partijas valdes priekšsēdētājs ir 42 gadus vecais Roberts Putnis, par kuru gan Vidzemē vēlētāji balsot nevarēs. Par viņa kandidatūru varēs balsot rīdzinieki. R.Putnis ir savas partijas izraudzītais pretendents uz premjera, kā arī uz veselības ministra amatu. Viņš ir Eiropas Kustības Latvijā valdes loceklis, pēc izglītības – maģistrs mākslās starptautiskajā mediju un kultūras menedžmentā. Ir arī bakalaura grāds politoloģijā. Savā profilā vietnē “Facebook.com” viņš samērā aktīvi pauž savu partejisko piederību un uzskatus.  Tiek akcentēts, ka “Progresīvie” Latvijas politikā ir jaunie un zaļie. Atverot partijas mājas lapu, uzreiz lasāms sauklis, ka “Progresīvie” ir par valsti, kurai rūp  vājākie, krietnie un godīgie. Savā 4000 zīmju programmā partija četrās sadaļās pirmajā vietā liek brīvību un cieņpilnu sabiedrību, otrajā vietā – reorganizētu un ikvienam pieejamu veselības aprūpi, trešajā vietā – bioloģisko lauksaimniecību un zaļo dzīvesveidu, ceturtajā vietā – cilvēku resursu saudzēšanu un atjaunošanu Latvijas ekonomiskajā izaugsmē.

Par paaudžu maiņu
“Progresīvie” kopš dibināšanas vairākkārt uzsvēruši mazo ziedojumu nozīmi un norobežojušies no lielās naudas ietekmes. Partijas programmā lauku cilvēkiem veltīta atsevišķa nodaļa - “Progresīva reģionālā attīstība”. No tās var izlobīt, ka partija iestājas par pašvaldību apvienošanu, par paaudžu maiņu, par jaunajām tehnoloģijām laukos, par sabiedrisko aktivitāšu un iniciatīvu atbalstīšanu, par latgaliešu valodu valsts un pašvaldību iestādēs. Saistošs arī partijas mērķis ierobežot sociālos riskus vairojošas uzņēmējdarbības formas (ātrie kredīti, lombardi, laimētavas). 

“Progresīvo” Vidzemē līdere ir sociālās politikas eksperte, 40 gadus vecā Inga Liepa-Meiere. Viņa vairāk nekā desmit gadus bijusi docētāja augstākās izglītības iestādēs, pasniedzot tiesību teoriju. Lielu daļu savas profesionālās karjeras bijusi ierēdne Tieslietu ministrijā, Bērnu un ģimenes lietu ministrijā, Īpašu uzdevumu ministra sabiedrības integrācijas lietās sekretariātā. I.Liepa-Meiere ir sociālā darba maģistre un tiesību zinātnes maģistre.

Vidzemes sarakstā - divi gulbenieši
Starp Vidzemes saraksta deputātu kandidātiem ir arī divi gulbenieši, brāļi – 25 gadus vecais Sporta pedagoģijas akadēmijas students Kārlis Vanags un 29 gadus vecais Jānis Vanags, kurš strādā uzņēmumā Ālesundā Norvēģijā par vides kopēju. K.Vanags “Dzirkstelei” klāsta: “Lai gan līdz šim neesmu iesaistījies aktīvās politiskajās darbībās, bieži ir nācies novērot absurdu un, manuprāt, nekaunīgu rīcību pret valsti un tās iedzīvotājiem. Tā kā uzskatu, ka nav taisnīgi sūdzēties par kaut ko, ja pats nedari neko lietas labā, nolēmu iesaistīties aktīvā politiskajā darbībā, lai veicinātu Latvijas izaugsmi un netaisnības izskaušanu. “Progresīvie” ir partija, kura iestājas arī par man svarīgām vērtībām - sociālo labklājību, veselību un dabai draudzīgu vidi. Valstī, manuprāt, ir jābūt cilvēkam cienīgai, draudzīgai un attīstīties motivējošai videi priekš visiem tās iedzīvotājiem, neskatoties uz vecumu, sociālo stāvokli, etnisko piederību vai kādu citu iedzīvotāju iedalījumu. “Progresīvo” programmā ir iekļautas noteiktas darbības, kas būtu jādara, lai veicinātu Latvijā vienlīdzības attīstību un nodrošinātu cilvēka cienīgu dzīvi visiem, kuri sevi uzskata par Latvijai piederīgiem. Dodoties politikā, akcentu vērstu uz korupcijas mazināšanu un cilvēkam cienīgas dzīves nodrošināšanu, galvenokārt, akcentējoties uz iedzīvotāju izaugsmes veicināšanu, nodrošinot labvēlīgus apstākļus attīstībai nedodoties prom no Latvijas.”

“Dzirkstele” uzrunāja arī J.Vanagu. “Iesaistīties politikā mani piespieda Latvijā notiekošais. Es sapratu, ja vēlos, lai mani bērni Latvijā varētu dzīvot un attīstīties pēc Eiropas standarta komfortablā vidē, katram no mums ir jāpieliek roka un jāsaved mūsu Latvija kārtībā. Izvēlējos “Progresīvos”, jo tie Latvijā ir vienīgie, īstie sociāldemokrāti. Šī partija nav atkarīga no sponsoriem un šauru uzņēmēju grupām, mēs pārstāvam visu Latviju neatkarīgi no materiālā stāvokļa. Situācija, kurā 5 procenti Latvijas pensionāru saņem pensiju zem 100 eiro un tajā pašā laikā kāds saņem 19 000 eiro pensiju, nav normāla. Paaudžu maiņai Saeimā ir jānotiek, jo Dienvidu tilts, OIK, VID ēkas noma un daudzas citas nekrietnības ir grāvušās iedzīvotāju uzticēšanos valstij, jo vainīgie tā arī nav saukti pie atbildības. Līdz šim esmu bijis pilsoniski aktīvs, veidojot iniciatīvas sabiedrības iniciatīvu platformā “Manabalss.lv.”. Mana daļēji realizētā iniciatīva “Samazināt PVN ikdienā nepieciešamajiem, veselīgajiem produktiem, palielināt kaitīgajiem!”, šo iniciatīvu Saeima atbalstīja tikai daļā, kas attiecas uz iesniegumā izvirzīto prasījumu samazināt pievienotās vērtības nodokli Latvijai raksturīgiem dārzeņiem un augļiem. Ir vēl citas manis izveidotas iniciatīvas. Viena no tām, kura ir nostiprināta arī “Progresīvo” programmā, ir esošās sodu sistēmas maiņa uz progresīvu sodu sistēmu, kas ļaus adekvāti sodīt, katru likuma pārkāpēju izvērtējot individuāli, ” uzsver J.Vanags.
“Progresīvie” Saeimas vēlēšanām ir iesnieguši sarakstu ar 91 kandidātu, kļūstot par pirmo partiju Latvijas vēsturē, kura nav norādījusi neviena kandidāta tautību un ģimenes stāvokli. Ar kandidātu vidējo vecumu 38,1 gads “Progresīvie” ir gados jaunākais iesniegtais saraksts.

Gulbene - viens no Vidzemes centriem

Kā redzat Gulbenes un novada nākotni?

Atbild “Progresīvo” Vidzemes saraksta līdere Inga Liepa-Meiere:


- Uzskatu, ka ikviena novada attīstībai svarīgākais ir laimīgi, veseli cilvēki, kuri vēlas un spēj dzīvot, dibināt ģimeni un strādāt savā novadā. Mēs vēlamies panākt, lai cilvēks neatkarīgi no dzīvesvietas var saņemt konkrēti noteiktu garantētu veselības, izglītības un sociālo pakalpojumu grozu, paredzot tam nepieciešamo finansējumu valsts budžetā, dotācijas pašvaldībai. Uzskatām, ka minimālais atbalsts tiem, kuri nespēj strādāt, nedrīkst būt mazāks par 40 procentiem (pakāpeniski - 60 procenti) no ienākumu viduspunkta valstī, kas ik gadu tiek statistiski pārskatīts (šobrīd 60 procenti būtu 330 eiro). Nav pieļaujams, ka minimālā pensija ir 70,43 eiro, bet I grupas invaliditātes pensijas minimālais apmērs 102,45 eiro! Valstiski jāatbalsta arī ģimenes ar bērniem- brīvpusdienas skolās, bezmaksas transports daudzbērnu ģimenēm, atbalsts mājokļu iegādē un labiekārtošanā, ģimenes valsts pabalsta pamatlikmes palielināšana.

Vienlaikus, novadu attīstībai svarīgi, lai tajos varētu sekmīgi attīstīties uzņēmējdarbība. Iestājamies par īpašu atbalstu mazajiem uzņēmējiem, jo tie ir svarīgi dzīvai un darbīgai videi pašvaldībās. Tas panākams, attiecinot nodokļu progresivitātes principu uz uzņēmumiem, attiecīgi- maziem uzņēmumiem- mazāki nodokļi, vienlaikus nodrošinot pieejamu konsultatīvo un finansiālo atbalstu. Valsts Ieņēmumu dienestam (VID) attiecībā uz godīgu mazo uzņēmēju pirmām kārtām ir jābūt atbalstošam, nevis sodošam. Grāmatvedības, atskaišu atvieglošanai svarīgi nodrošināt ērtus elektroniskus risinājumus, kas pieejami bez maksas VID interneta vidē. Vēlamies izveidot Uzņēmējdarbības ombudu, kura uzdevums būtu samazināt nevajadzīgos birokrātiskos šķēršļus, kas kavē uzņēmējdarbību Latvijā.

Gulbeni, līdztekus, piemēram, Valmierai, Cēsīm, Madonai nākotnē redzu kā vienu Vidzemes attīstības centriem. Uzskatu par nepieļaujamu valsts un pašvaldības pakalpojumu pieejamības samazināšanu reģionos. Pakalpojumu sniedzējiem jābūt mobiliem (jāizbrauc uz vietām), kā arī jādod iespēja tiem, kuri to var, jautājumus kārtot elektroniski. Iestādēm arī jāizvairās no liekas birokrātijas, piemēram, nav jāpieprasa informācija, kuru tās var iegūt pašas. Lai uzlabotu mobilitāti, nepieciešami ērti, ilgtspējīgi transporta tīkli. Attiecībā uz Gulbenes novadu, tas nozīmētu ērtu transportu ne vien uz Valmieru un Rīgu, bet arī citām Vidzemes pilsētām, uz kurām veidojas iedzīvotāju pieprasījums vai tāds ir prognozējams, kā arī starp pagastiem un vietām, kur būs pieejami cilvēkiem svarīgi pakalpojumi. No valsts puses veicināmas un  atbalstāmas arī dažādas kopā braukšanas formas. 

Skats no malas
Ingrīda Sebre, vēstures skolotāja:

Bez kaimiņiem neiztiksim

- “Progresīvajiem” ir izstrādāta apjomīga, labi strukturēta, vienkāršā, saprotamā valodā veidota programma. Saturs liecina par konkrētam iecerēm Latvijas valstī tuvākajos gados, ja izdosies nokļūt varas pozīcijā. Prognozēt, ka sīkpartija vēlēšanu rezultātā varētu iegūt daudz vietu Saeimā, laikam ir naivi. Ja nāk pie varas sīkpartijas, ir grūti sastādīt jauno valdību. To stāsta mūsu brīvvalsts vēsture. Tomēr “Progresīvie” piesaista. Savā programmā partija piemin Eiropas Sociālo hartu. Mums, Latvijas iedzīvotājiem, tas ir ļoti izdevīgi. Ja “Progresīvie” tiek pie varas, kaut tas ir maz ticams, tad jau mums varbūt būtu garantētas Eiropas pensijas. Bet Eiropas pensija šobrīd ir 690 eiro.
“Progresīvie” vēlas iesaistīt jaunos cilvēkus valsta politikas veidošanā. Cilvēkus ar pamatīgu izglītību, arī tādus, kuri ir studējuši ārzemēs, bet dzīvo un strādā Latvijā. Latvijai ir vajadzīgi inteliģenti, zinoši un jauni cilvēki politikā. Cilvēki, kuriem ir savs redzējums. Tomēr vai šīs partijas piedāvātie deputātu kandidāti ir autoritātes sabiedrības lielā daļā? Daža personība arī ir ar zināmu slavu, kas ne visiem ir pieņemama un saprotama. Un vēl. Protams, Latvija ir eiropejiska, taču jāatceras, ka mums ir robeža ar Krieviju un valsts attīstība bez ekonomiskās sadarbības ar šo kaimiņu, bez tirdzniecības sakariem nav iedomājama.

Materiāls ir sagatavots ar Valsts reģionālās attīstības aģentūras finansiālu atbalstu no Latvijas valsts budžeta līdzekļiem

Pievieno komentāru

Komentāri 5

Aija

Laikam šogad pirmo gadu neiešu balsot. Es neesmu redzējusi nekādas brošūras ne par partijām,ne par cilvēkiem. Nezinu,kādi ļaudis vispār kandidē. Kad lika pastkastītē,tad vismaz redzēji kādi cilvēki. Tagad kā mucā.

pirms 3 gadiem, 2018.09.19 13:42

Niklāvs

Visu CIEŅU ikvienam, ka esat nolēmuši kaut ko darīt lietas labā Latvijai un tās tautai ... No 16 deputātu kandidātu sarakstiem būs iespējams izvēlēties 13.saeimas vēlēšanās 6.oktobrī ...

pirms 3 gadiem, 2018.09.20 00:23

Acs

Arī es tā nolēmu, tomēr tagad zinu- noteikti balsošu! Lai gan pašreizējā vēlēšanu sistēmā nav iespējams no visu partiju vienota saraksta sastādīt pēc vēlētāja domām labāko 100 deputātu sarakstu, ne arī sadalījuma apgabalos dēļ izvēlēties labākos no vienas partijas saraksta, tomēr šoreiz ir dažas vēlētāju uzticības potenciāli cienīgas partijas. Vienā no tām - labi var būt visi, tādēļ ir par ko balsot un to noteikti darīšu!

pirms 3 gadiem, 2018.09.20 13:05

Dace

Balsošu. Izskatās godīgi un programma tieši atbilst manām vērtībām!

pirms 3 gadiem, 2018.09.21 22:26

Vietējās ziņas