Projekta realizācija turpinās

Jau gadu jauniešu centrā „Bāze" tiek realizēts projekts, kurš paredz, ka pēc tā izpildes „Bāze" būs multifunkcionāls centrs ar labu materiāltehnisko bāzi ikvienam un vieta, kas ļaus lietderīgi izmantot brīvo laiku.

Šobrīd remontdarbi ir pilnībā pabeigti. Savu atzinumu ir devusi Valsts kultūras pieminekļu aizsardzības inspekcija. Inspekcija galvenokārt uzmanību pievērsa logiem, jo konkrētā projekta gaitā citādas būtiskas vizuālās izmaiņas netika veiktas. Atzinumu sniedza un objektu pieņēma arī Gulbenes novada būvvalde.

 

Ir iegādāti gandrīz visi projektā paredzētie pamatlīdzekļi.

 

„Bāzes" kā multifunkcionāla centra atklāšana plānota septembra sākumā. Par to informē novada dome.

Pievieno komentāru

Vietējās ziņas