Projekts "Riska bērni": Vairāk dzimst nereģistrētās attiecībās

Dzimstība pēdējos gados Gulbenes novadā turas vienā līmenī – aptuveni 185 bērni gadā, vidēji gadā tiek noslēgtas 108 laulības. Statistikas dati liecina, ka laulībā dzimušo bērnu skaits ir mazāks nekā to, kuriem atzīta paternitāte. Protams, ir arī bērni, kuriem dzimšanas apliecībā ir ieraksts tikai par māti.

Puikas un meitenes - līdzsvarā
Gulbenes novada Dzimtsarakstu nodaļas vadītāja Vita Elsiņa stāsta, ka šogad deviņos mēnešos reģistrēts 151 mazulis. Viņa spriež, ka līdz gada beigām mazuļu skaits būs aptuveni tāds pats kā pagājušajā gadā, proti, vismaz 175. “Ja kādā gadā piedzimst nedaudz vairāk bērnu, tad nākamajā gadā atkal izlīdzinās. Vidēji gadā piedzimst aptuveni 185 bērni. Tas ir ļoti maz. 185 bērni kādreiz, astoņdesmitajos gados, dzima tikai Gulbenes pilsētā,” atceras V.Elsiņa.

Informācija reģistros liecina, ka puikas un meitenes dzimst līdzsvaroti. Piemēram, šogad piedzimuši 75 zēni un 76 meitenes, pērn – 94 zēni un 98 meitenes. Izņēmums ir 2014.gads, kad piedzimuši tikai 74 zēni un 114 meitenes.

Interesanti, ka gan pagājušajā, gan aizpagājušajā gadā populārākais vārds meitenēm bija Alise, bet zēniem – Daniels un Roberts. Savukārt zēnu vārds Markuss ir bijis topa augšgalā 2013. un 2014.gadā, bet attiecīgi meitenēm tajā laikā – Samanta, kā arī Viktorija, Ieva un Gabriela.

Aizbildinās ar publicitāti
Laulībā dzimušo bērnu skaits gadu laikā īpaši krasi nemainās. Pāri nesteidzas sakārtot savas attiecības juridiski, jo laulībā dzimušo bērnu ir mazāk nekā to, kuriem atzīta paternitāte. Piemēram, pagājušajā gadā laulībā dzimuši 41,4 procenti bērnu, savukārt atzīta paternitāte 52,9 procentiem bērnu, bet 5,7 procentiem bērnu dokumentos vispār nav ieraksta pa tēvu. 2015.gadā laulībā dzimušo bija vēl mazāk - 39,6 procenti, 55,7 procentiem atzīta paternitāte, 4,7 procentiem nebija ieraksta dokumentos par tēvu. Līdzīgi ir arī 2014.gadā – laulībā dzimuši 39,4 procenti, atzīta paternitāte – 52,1 procentam, nav ieraksta dokumentos par bērna tēvu – 8,5 procentiem.

“Daļa atzīst, ka laulības institūcija ir derīga un laba lieta, bet citi uzskata, ka var dzīvot tāpat, un patiesībā nav nosodāms ne viens, ne otrs. Tāds uzskats valda pasaulē.  Es esmu vienmēr teikusi – tikmēr, kamēr esat divi cilvēki, katrs pats par sevi, varat darīt, kā gribat - varat laulību reģistrēt un arī nereģistrēt, bet, tiklīdz rodas mazulis, jums sava brīvā dzīve vismaz uz kādu laiku ir jāaizmirst, jo esat atbildīgi par mazo cilvēku. Bērnam ir jābūt pirmajā plānā, un ir jābūt pienākumam pret bērnu. Ja neesat tam gatavi, tad kāpēc jums ir vajadzīgs bērns?” liek aizdomāties V.Elsiņa.

Viņa piebilst, ka ļoti maz ir tādu pāru, kuri izmanto izdevību reģistrēt laulību jūnija pirmajā sestdienā, nemaksājot pašvaldības nodevu. Šāda iespēja tiek piedāvāta tiem pāriem, kuri jau dzīvo kopā un kopīgi audzina atvases.

V.Elsiņa norāda, ka šogad tikai četri pāri izmantoja šo iespēju.

“Cilvēki atrunājas, ka nevēlas publicitāti. Kāda publicitāte? Katram pārim ir savs konkrēts laiks, kad notiek reģistrācija. Var nākt arī tikai ar lieciniekiem. Iemesls - publicitāte - ir tikai atruna, negribēšana un nevēlēšanās,” uzskata V.Elsiņa un piebilst, ka citās dzimtsarakstu nodaļās, piemēram, Balvu, šo iespēju izmanto krietni vairāk pāru.

Viņa stāsta, ka apsīcis arī laulību skaits Gulbenes Romas katoļu baznīcā. Piemēram, 2013.gadā Gulbenes katoļu baznīcā laulājās 12 pāri, 2014.gadā – 15 pāri, bet pagājušajā gada - tikai 2 pāri. Kā iemeslu tam cilvēki minot poļu priestera stingro nostāju. “Kāda māmiņa stāstīja, ka vairs neies uz baznīcu, jo esot grēciniece. Devusies uz baznīcu, lai sakārtotu savu dzīvi, proti, viņai bērns piedzimis, neesot laulībā, bet par to “dabūjusi pa mici”,” stāsta atgadījumu no dzīves V.Elsiņa.

Vientuļa māte? Iemesli tam dažādi
Lai arī ne ļoti bieži, bet ir gadījumi, kad sievietes izvēlas būt vientuļās māmiņas. Šogad līdz šim brīdim tādas ir 7 sievietes. Kāpēc? Iemesli var būt dažādi. V.Elsiņa stāsta, ka visskumjāk ir, kad bērna tēvu neinteresē ne jaunā māmiņa, ne arī mazulis.

“Labi, ja vēlāk bērna vecāku attiecības sakārtojas, bet ne vienmēr,” saka V.Elsiņa, kura novērojusi, ka vientuļās māmiņas nav tikai gados jaunas sievietes. Ir sievietes, kuras uzskata, ka vēlas bērnu, savukārt bērna tēvs viņas neinteresē. Ir māmiņas, kuras ne pirmo bērniņu reģistrē kā vientuļās māmiņas. Viņa pieļauj, ka, iespējams, ir gadījumi, kad bērna tēvs nemaz nezina par bērnu.

“Ir gadījumi, kad māmiņa bērnu reģistrē viena pati, jo bērna tēvs, piemēram, strādā ārzemēs, līdz ar to viņa pie bērna reģistrācijas nav,” skaidro V.Elsiņa.

Piemēram, 2013.gadā ir bijušas 17 vientuļās māmiņas bērna reģistrācijas brīdī, bet līdz šodienai 8 bērniņiem no šiem 17 ir atzīta paternitāte.

“Atzīt paternitāti nozīmē to, ka abi vecāki ierodas dzimtsarakstu nodaļā un raksta paternitātes atzīšanas iesniegumu. Var atzīt paternitāti pēc mēneša vai vairākiem, kā arī pēc gada un vairākiem. Paternitātei nav noilguma. Līdz 12 gadiem nav nepieciešama paša bērna piekrišana, bet pēc 12 gadiem gan ir nepieciešama bērna piekrišana,” stāsta V.Elsiņa. Runājot par šiem 17 gadījumiem, viņa uzsver, ka 2 no šiem 17 bērniem ir nevis atzīta, bet gan noteikta paternitāte. Tas nozīmē, ka bērna tēvs labprātīgi nav vēlējies to darīt, bet ar tiesas spriedumu tēvs ir ierakstīts bērna dzimšanas reģistrā.

Vēl ir arī trīspusēja paternitāte, proti, ja jaundzimušā māmiņa ir laulībā vai tikko šķirta laulība un piedzimst bērns, kura tēvs nav šīs sievietes vīrs, tad pie dzimšanas reģistrācijas nāk māmiņa, bioloģiskais tēvs un šīs sievietes vīrs vai tikko šķirtais vīrs. “Arī tādi gadījumi pie mums ir bijuši,” saka V.Elsiņa.

Statistikas dati liecina, ka katru gadu Gulbenes novadā mazuļi nāk pasaulē arī jaunietēm, kuras vēl sasniegušas pilngadību, bet tādu gadījumu kļūst arvien mazāk. 2013.gadā bija astoņas nepilngadīgas māmiņas, 2014. un 2015.gadā – pa piecām, bet 2016.gadā – divas.


Dzimušie mazuļi Gulbenes novadā laika periodā no 2001. līdz 2017.gadam

2001.gads - 234
2002.gads - 214
2003.gads - 230
2004.gads - 217
2005.gads - 235
2006.gads - 229
2007.gads - 207
2008.gads - 207
2009.gads - 195
2010.gads - 177
2011.gads - 178
2012.gads - 191
2013.gads - 185
2014.gads - 188
2015.gads - 192
2016.gads - 175
2017.gada (9 mēnešos) - 151


Reģistrēti dzimušie šī gada 9 mēnešos

Gulbene – 51
Stradi – 13
Tirza – 11
Daukstes – 10
Ranka – 10
Beļava – 7
Jaungulbene – 7
Stāmeriena – 7
Lejasciems – 6
Lizums - 6
Druviena – 5
Galgauska – 5
Litene - 5
Citas pašvald. - 5
Līgo – 3
Kopā – 151


Laulības Gulbenes novadā no 2001. - 2017.gadam

2001.gads - 72
2002.gads - 91
2003.gads - 82
2004.gads - 91
2005.gads - 113
2006.gads - 121
2007.gads - 115
2008.gads - 112
2009.gads - 62
2010.gads - 104
2011.gads - 86
2012.gads - 101
2013.gads - 93
2014.gads - 91
2015.gads - 115
2016.gads - 85
2017.gada (9 mēnešos) – 63

Materiāls ir sagatavots ar Valsts reģionālās attīstības aģentūras finansiālu atbalstu no Latvijas valsts budžeta līdzekļiem

Pievieno komentāru

Vietējās ziņas