Putnu dienās izgatavo 35 būrīšus

Bērnu darinātie putnu būri aizceļo uz mežu Strados
Gulbenes skolēni šodien, 1.aprīlī, devās tradicionālajā Putnu dienu gājienā pa pilsētas ielām. Gulbenes 2.vidusskolas direktora vietniece projektu darbā Dita Grigore "Dzirksteli" informē, ka gājienā piedalījās sākumskolas klašu skolēni, viņu vecāki, kā arī pedagogi. Gājiens kā allaž bija priecīgs un skaļš, jo tā uzdevums ir sveicināt putnus - pavasara nesējus Latvijā.

Pie kultūras centra bērni kopkorī šajā dienā izmēģināja atdarināt dažādu putnu balsis. Pārsteigums gaidīja tos bērnus, kam spārnots uzvārds. Pie saldas dāvanas tika 1. līdz 5.klases skolēni - Oskars Mednis, Franko Edvards Gailītis, Alise Dzērve, Arnis Žagata un Kristīne Balode. Saldu kārumu dāvanā saņēma ar Valtis Krauklis - Gulbenes pilsētas domes priekšsēdētāja vietnieks.

 

"Viņš vienmēr piedalās šajā mūsu tradicionālajā pasākumā, jo pats uzsver, ka viņam ir zīmīgs uzvārds. Šis gads turklāt ir pasludināts par jūras kraukļa gadu," saka D.Grigore.


Arī katra putnu būra autors saņēma piemiņas velti un saldu pārsteigumu. Kopā ar putnu būru autoriem pasākumā piedalījās arī dažs no vecākiem un vecvecākiem. Tā Dailis Kaparšmits bija atnācis, lai priecātos par būrīti, kuru palīdzējis veidot mazmeitai Evelīnai Mazurei.

 

"Būrītis ir domāts strazdam. Būrīšus tiku veidojis pats savā bērnībā. Tagad tikai vajadzēja atcerēties, kā tas bija," stāsta D.Kaparšmits.

 

Skolēnu gatavotos putnu būrus sadarbībā ar Ziemeļaustrumu virsmežniecību šogad izvietos nevis pilsētas parkos, kā tas bijis līdz šim, bet gan valsts mežā - Stradu pagastā, Ošupes apgaitā. Putnu būrus izvietot mežā speciālistiem līdzi devās un šajā darbā viņiem palīdzēja 8.klases skolēni.

 

"Būrīši būs izvietoti mežmalā, lai varam redzēt kā tur apmetas putni, kā viņi dzied un kā izaug viņu mazuļi," uzrunājot pasākuma dalībniekus, teica Ziemeļaustrumu virsmežniecības virsmežziņa vietnieks Andis Caunītis.

 

Viņš bilda, ka noteikti vēlāk vajadzētu būrīšu autoriem kopā ar mežniecības darbiniekiem kopīgi doties apciemot putnus mežā.

 

D.Grigore atsaucās, ka noteikti vajadzēs sarīkot kādu kopīgu ekspedīciju uz mežu, kā tas ir darīts jau līdz šim.


"Šogad skolā dabas zinību stundās īpaši pievēršamies tēmai par globālo sasilšanu un to, kā tā ietekmē putnu ceļošanu. Šo tēmu varēsim pētīt arī praktiski, vērojot, kādi putni apmetīsies mūsu būrīšos un mākslīgajās ligzdās, ko esam mācījušies veidot pēc parauga Latvijas Ornitologu biedrības interneta mājaslapā," saka D.Grigore.


Gulbenes 2.vidusskola Putnu dienu gājienu un ar to saistītus vides izzināšanas pasākumus Gulbenē rīko jau septīto gadu pēc kārtas. Šajos gados Putnu dienu dalībnieki pilsētas parkiem dāvājuši 156 pašu gatavotus putnu būrus. Tie izvietoti Rūdolfa, Spārītes un Jaunatnes parkā.

Pievieno komentāru

Vietējās ziņas