Raini un Blaumani lasa internetā

Jaunieši lielākoties lasīs neliela apjoma darbus

Interneta portālā "letonika.lv" atvērta plašākā latviešu literatūras interneta bibliotēka. Tajā šobrīd lasāmi 16 autoru 120 pilna teksta darbi 15 000 lappušu apmērā. Tie ir romāni, lugas, stāsti, dzejoļi un citi literāro žanru darbi.

"Tie ir darbi no latviešu literatūras zelta fonda, kas izturējuši laika pārbaudi un tiek apgūti pamatskolas un vidusskolas mācību programmās. Elektronisko grāmatu klāstā varētu būt arī vairāk dažādas mācību literatūras, bet daudz ko nosaka autortiesības," saka Gulbenes bibliotēkas abonementa vadītāja Iveta Krūmiņa.

Interneta bibliotēkā publicēti visi dzejnieka Jāņa Raiņa un vairākums rakstnieka Rūdolfa Blaumaņa darbi, kā arī Austras Skujiņas, Jāņa Poruka, Jēkaba Janševska, Jāņa Ziemeļnieka, Friča Bārdas, Jāņa Ezeriņa un citu literatūras klasiķu daiļdarbi. Literāros darbus ikviens par brīvu var lasīt "www.letonika.lv/literatura".

Sasniegs jaunu auditoriju

Gulbenes bibliotēkas lasītavas vadītāja Austra Brūvere novērojusi, ka pagaidām neviens lasītavas apmeklētājs vēl nav izmantojis iespēju internetā iepazīties ar klasiķu darbiem.

"Šī letonikas piedāvātā iespēja ir jaunums. Domāju, ka šo iespēju izmantos galvenokārt jaunieši, kuriem būs nepieciešams steidzami analizēt kāda autora darbu, izlasīt konkrētu tā lappusi vai sameklēt dzejoli. Interneta bibliotēkas izveide ir progresīvs solis, tomēr šaubos vai cilvēki stundām ilgi tajā lasīs lielāka apjoma klasiķu darbus," saka A.Brūvere.

Prioritāte izglītībai

Gulbenes Valsts ģimnāzijas latviešu valodas un literatūras skolotāja Zigrīda Širaka šādu iespēju vērtē pozitīvi.

"Tas ir ceļš kā jauniešiem piespiest izlasīt vismaz kādu darbu. Vai tas attaisnosies, ir grūti spriest, lai gan šodienas skolēniem internets ir neiztrūkstoša ikdienas sastāvdaļa. Domāju, ka lielākoties tiks lasīti īsa apjoma darbi," saka Z.Širaka.

Interneta bibliotēka atvieglos arī skolotāju darbu, jo ieskatīties interneta bibliotēkā, atrast tur vajadzīgos citātus un kopēt darbu fragmentus bieži ir ērtāk un ātrāk, nekā izmantojot drukātos izdevumus.

I.Krūmiņa stāsta, ja jaunu grāmatu iegādei šogad nauda varētu būt, tad tomēr tās vajadzēs izraudzīties ar vēl lielāku izlasi nekā pērn, jo grāmatas ir ļoti dārgas.

"Prioritāte noteikti būs izglītībai noderīgiem izdevumiem, nevis daiļliteratūrai. Bibliotēkas apmeklētājiem būs iespējams izlasīt un pat pārlasīt visas krājumā esošās grāmatas,"
saka abonementa vadītāja.

Pievieno komentāru

Vietējās ziņas