Rankas pagastā – semināri par ERAF projektiem izglītības iestāžu informatizācijai

Vidzemes plānošanas reģiona Eiropas Savienības (ES) struktūrfondu informācijas centrs sadarbībā ar Īpašu uzdevumu ministra elektroniskās pārvaldes lietās sekretariātu 13. janvārī pulksten 11.00 Rankas pagasta "Lācītēs" Vidzemes plānošanas reģiona pašvaldību iestāžu darbiniekiem rīko informatīvu semināru, kur skaidros Eiropas Reģionālās attīstības fonda (ERAF) projektu iesniegumu sagatavošanu darbības programmas „Infrastruktūra un pakalpojumi" apakšaktivitātē „Izglītības iestāžu informatizācija".

Izglītības iestāžu informatizācijas mērķis ir nodrošināt tās ar izmaksām atbilstīgu, efektīvu, drošu un uzticamu informācijas un komunikācijas tehnoloģiju (IKT) infrastruktūru.


"E-pārvaldes sekretariāta speciālisti Vidzemes plānošanas reģiona pašvaldību iestāžu darbiniekiem seminārā izskaidros, kā aizpildāmas projekta iesnieguma veidlapas, kā tiek slēgta vienošanās ar struktūrfondu finansējuma saņēmēju, kā arī citus aktuālus jautājumus saistībā ar projekta iesnieguma sagatavošanu. Projekta iesniedzēji ir pašvaldības, kas ir vispārējās vai profesionālās vidējās izglītības iestādes dibinātājas," stāsta Īpašo uzdevumu ministra e4lektroniskās pārvaldes lietās sekretariāta Sabiedrisko attiecību speciāliste Elita Cepurīte.


E.Cepurīte informē, ka izglītības iestāžu informatizācijai pieejamais kopējais finansējums ir 12 miljoni latu, no tiem ERAF līdzfinansējums - 10,2 miljoni latu un Latvijas valsts budžeta finansējums - ne mazāk kā 1,8 miljoni latu.


"Pieejamais finansējums dos iespēju nodrošināt izglītības iestādes ar portatīvajiem un stacionārajiem datoriem ar licencētu programmatūru, multimediju tehniku, kā arī attīstīt to lokālos datortīklus," norāda sabiedrisko attiecību speciāliste.


Sīkāka informācija par semināru norises vietu un programma ir pieejama sekretariāta mājaslapā: http://www.eps.gov.lv/index.php?

Pievieno komentāru

Vietējās ziņas