Rankas skolai – 125

Rankas pamatskola 25.augustā pulksten 17.00 visus skolas absolventus un bijušos darbiniekus aicina piedalīties skolas 125 gadu jubilejas salidojumā.

Pirmā skola Rankā dibināta 1727.gadā. Savukārt Rankas pamatskolas pirmsākumi meklējami 1850.gadā, un šī skola pastāvēja līdz 1864.gadam. 1866./ 67. mācību gadā skola sāka darboties jaunajā skolas namā, kas tika uzcelts tagadējās skolas teritorijā un saucās ,,Jaunā” jeb ,,Dambja” skola. 1887.gadā tika iesvētīta šī jaunuzceltā draudzes skolas ēka. Skolu nosauca par Lutera skolu. Tajā laikā šī skola esot skaitījusies modernākā šajā apkārtnē. Skolas pašreizējā direktore Laima Braše stāsta, ka sākotnēji skola bija divos stāvos, bet 1930.gadā tika piebūvēts arī trešais stāvs. Skolas celtniecība 1887.gadā izmaksāja 12 000 rubļu, bet 1930.gadā, kad piebūvēja trešo stāvu, tas izmaksāja 40 000 latu. Skolēnu skaits šo gadu laikā ir bijis ļoti dažāds. Divdesmitajos gados četrus gadus pēc kārtas bija 99 skolēni. Padomju laikos bija 150, 180 un gandrīz 200 skolēni.

“Skola nemitīgi attīstījās, un katrs direktors ienesa savu jauninājumu, protams, to iespaidoja arī laikmets. Mūsu skolai ir ļoti palaimējies, jo kadru mainība skolā ir bijusi minimāla. 125 gadu laikā ir bijuši tikai 7 direktori. Viens direktors nostrādāja vienu gadu, taču viņš ļoti daudz paveica skolas laikā, bet visi pārējie direktori ir strādājuši 10 un vairāk gadus,” stāsta L.Braše. Arī viņa pati par direktori šajā skolā strādā 27 gadus. Direktore stāsta, ka Rankas pamatskolā jau kopš pirmsākumiem ir strādājuši progresīvi cilvēki. “Mūsdienās tiek kopīgi laboti darbi, kā arī eksāmenus brauc novērot citu skolu pārstāvji, taču šādas metodes ir bijušas jau pirms 116 gadiem, kad Jaunpiebalgas draudzes mācītāja mājā pulcējās vairāku skolu direktori un vienojās par vienotiem nosacījumiem eksāmenos, tādēļ nolēma, ka kaimiņu skolu direktori brauks un vēros eksāmenu gaitu. Savukārt skolēnu brīvdienās skolotāji rādīja atklātās stundas kaimiņu skolām. Tātad nekas jauns mūsdienās nav izdomāts, šādas metodes jau bijušas pirms vairāk nekā 100 gadiem,” piebilst direktore.

L.Braše stāsta, ka gatavošanās skolas jubilejas salidojumam sākta jau iepriekšējā mācību gada sākumā. Jubilejas pasākumā visiem būs iespēja ielūkoties interesantajos skolas vēstures faktos un notikumos, bet kā centrālais jubilejas notikums būs bijušā skolas direktora Kārļa Tralmaka 100 gadu, kas viņam apritēja šogad februārī, jubilejas atzīmēšana. “K.Tralmaks par direktoru skolā nostrādāja 10 gadus un šo darbu darīja ar milzīgu pašatdevi. Viņš bija skolotājs pēc aicinājumam, diemžēl viņam nācās no darba aiziet, jo tālaika varasvīriem viņš nepatika. Šajā reizē godināsim šī mūsu skolas direktora piemiņu. Uz pasākumu ir solījusies ierasties arī K.Tralmaka bijusī audzēkne Līga Apine, kas arī pati ir strādājusi par skolotāju, kā arī K.Tralmaka dēls Juris. Gaidīsim, protams, arī visus citus skolas absolventus un darbiniekus. Salidojumi vienmēr ir bijuši kupli apmeklēti, un arī šoreiz par to ir liela interese,” saka L.Braše. “Pasākumā ļausim satikties, ļauties atkal redzēšanās priekam, dalīties atmiņās, izstāstīt sendienu notikumus un svinēsim lielo jubileju!” Ar saviem priekšnesumiem jubileju kuplinās skolēnu uzstāšanās. Jubilejas reizei izdota arī skolas avīze, kurā varēs vērot absolventu, kas šajā reizē svin apaļu vai pusapaļu jubileju, fotogrāfijas un lasīt viņu atmiņas. Sagaidot lielo jubileju, skola ir sakopta un izremontēta. Ar pagasta atbalstu skolā gandrīz katrā telpā ir izdevies  iegādāties kādu mēbeli, nomainīt logu vai nosiltināt kādu telpu.

Pievieno komentāru

Vietējās ziņas