Realizē zemes ierīcības projektu

Izskatot SIA „Gulbenes zvērsaimniecība" iesniegumu, Gulbenes novada dome atļāvusi uzsākt zemes ierīcības projekta izstrādi 46,10 hektāriem zemes Beļavas pagastā ar nosaukumu „Letes". Tika apstiprināts darba uzdevumus un sadalījuma skice.

Dome arī apstiprinājusi jau izstrādāto zemes ierīcības projektu zemei Litenes pagastā. Nolemts atstāt nosaukumu „Jaunsilenieki" pamatzemes gabalam 7,5 hektāru un atdalītajam zemes gabalam 18,6 hektāru platībā, nosakot lietošanas mērķi - zeme, uz kuras galvenā saimnieciskā darbība ir lauksaimniecība. Atdalītajam zemes gabalam 12 hektāru platībā piešķirts nosaukums „Melnaisgals" un noteikts lietošanas mērķis - zeme, uz kuras galvenā saimnieciskā darbība ir lauksaimniecība.

Pievieno komentāru

Vietējās ziņas