Reģistrē dzīvokļu rindā

Gulbenes novada domes 28.februāra sēdē deputāti, izskatot iedzīvotāju iesniegumus, nolēma 7 gadījumos iekļaut personas dzīvokļu jautājumu risināšanas reģistrā, bet 5 gadījumos atteikt reģistrāciju sakarā ar personu neatbilstību kritērijiem, saskaņā ar kuriem pašvaldībai ir pienākumus nodrošināt iedzīvotājus ar dzīvojamo platību.

Turklāt 7 gadījumos deputāti nolēma izīrēt dzīvojamo telpu novadā deklarētajām personām, kuras to bija lūgušas. 30 gadījumos tika nolemts pagarināt īres līgumus novada iedzīvotājiem, kuri mitinās pašvaldības dzīvokļos. Vienā gadījumā deputāti lēma par vecas, vientuļas sievietes ievietošanu Gulbenes veco ļaužu mājā saskaņā ar šīs personas pašas iesniegumu.

Pievieno komentāru

Vietējās ziņas