Rekonstruē pagrabtelpas un izbūvē laukumu

Ieguvēji būs pagasta iedzīvotāji
"Dzirkstele" jau rakstīja par Lauku atbalsta dienestā iesniegtajiem projektiem. Starp atbalstītajiem ir arī Līgo pagasta projekts, kas saistīts ar pagasta aktīvās atpūtas teritorijas labiekārtošanu un aprīkošanu. Jau ir sākusies projekta realizācija.

 

"Tika rīkoti divi iepirkumi un parakstīti divi iepirkuma līgumi. SIA "RCI Gulbene" veic kultūras nama pagrabtelpas rekonstrukciju, bet SIA "Rubate" izbūvēs laukumu pie kultūras iestādes. Šobrīd notiek darbi gan pie laukuma izveides, gan pagrabtelpu rekonstrukcijas," stāsta Līgo pagasta pārvaldes vadītājs Uldis Doņuks.

 

Domā par pagasta jauniešiem

Jau ir noblietēts laukums, lai tam varētu uzklāt asfalta segumu, kā arī atrakti kultūras nama ēkas pamati, lai varētu veikt pagraba rekonstrukciju. Projektā pagrabstāvā plānots demontēt nevajadzīgās sienas, nomainīt grīdas segumu un iekārtot ventilāciju. Līdz šim pagrabtelpas, kur padomju gados atradusies neliela kafejnīca, nav izmantotas.

 

U.Doņuks stāsta, ka ir plānots iegādāties un pagrabstāvā iebūvēt sporta aktivitātēm nepieciešamo aprīkojumu. "Līdz šim mums nebija tādas vietas, kur pagasta jaunieši un sporta draugi varētu ļauties dažādām sportiskām aktivitātēm. Rekonstruētajās pagrabstāva telpās plānojam ievietot trenažierus, puišiem būs iespējams pacilāt svarus, radīsim iespējas no kultūras nama telpām uz jaunajām telpām pārcelt arī galda spēles un tamlīdzīgi. Ieguvēji būs visi pagasta iedzīvotāji," stāsta pagasta pārvaldes vadītājs.

 

Laukumam būs plašs pielietojums

Līgo pagasta kultūras nama vadītāja Kristīne Bekmane savukārt jau paspējusi pārliecināties par laukuma lietderību. To apliecinājuši arī vairāki pasākumi, kad uz tiem apmeklētāji braukuši ar saviem transportlīdzekļiem.

 

"Laukums kultūras iestādes priekšā jau šobrīd tiek izmantots ļoti labi. Mums notika, piemēram, humora pasākums, kā arī pašdarbnieku atskaites koncerts. Visiem bija iespējams arī uz vēl nenoasfaltētā laukuma ērti novietot savas automašīnas. Kad tiks uzklāts asfalta segums un iezīmētas autotransporta novietošanas vietas, laukumu varēsim izmantot arī dažādu kultūras aktivitāšu norisei," stāsta K.Bekmane. Projektā nav paredzēts laukumu aprīkot ar soliņiem, bet kultūras iestādes vadītāja piebilst, ka par tiem parūpēšoties pašu spēkiem. Kultūras nama ēkā atrodas pagasta bibliotēka, kurā arī notiek dažādi pasākumi un tiek rīkotas izstādes, tāpēc arī tās apmeklētājiem tagad būs ērtāk novietot automašīnas.

 

Projektu, ko līdzfinansē Eiropas Savienība, ir plānots pabeigt līdz šā gada oktobrim. Tā kopējās attiecināmās izmaksas ir 37 747,10 latu. No tām 90 procenti ir publiskais finansējums, bet 10 procenti ir pašvaldības līdzfinansējums.

 

Pievieno komentāru

Vietējās ziņas