Remontēs Tirzas kultūras namu

Tirzas pagasta padome ir saņēmusi apstiprinājumu, ka ir atbalstīts projekts, ko pašvaldība iesniedza Lauku atbalsta dienestā atbalsta pasākumam "Pamatpakalpojumi ekonomikai un iedzīvotājiem". Pasākumā pašvaldība var saņemt 140 000 latu, bet jābūt arī pašas līdzfinansējumam.

Pagasta padomes priekšsēdētājs Māris Raģelis stāsta, ka projekts iesniegts par summu - 110 000 lati. 30 000 ir atstāti rezervē. Par atbalsta pasākumā piešķirtajiem līdzekļiem mainīs jumta segumu Tirzas kultūras namam, remontēs skatuvi, mainīs daļu logu, sakārtos centrālo ieeju un labiekārtos apkārtni.

 

"Kultūras nama ēka ir kultūras vēstures piemineklis, tāpēc ir jāievēro vairāki nosacījumi, lai kaut ko mainītu. Labiekārtojot ēkas apkārtni, esam iecerējuši nobruģēt smilšainos celiņus, kā arī izlikt soliņus. Šobrīd bažas rada iepirkuma procedūra, jo piedāvājums ir liels, tāpēc ir grūti izvēlēties," saka M.Raģelis.

Pievieno komentāru

Vietējās ziņas