Renovē Beļavas tautas namu

Beļavas pagastā ilgi gaidīto renovāciju piedzīvojis Beļavas tautas nams. Līdz šim tā telpas piedzīvojušas tikai kosmētisko remontu.

Beļavas pagasta pārvaldes vadītājs Aivars Rakstiņš stāsta, ka tiek siltināti ēkas griesti un mainīts jumta segums, kā arī ir atrakti tās pamati, lai tos siltinātu un nomainītu savu laiku nokalpojušo ēkas apakšējo baļķu vainagu.

 

"Ēka ir samērā veca būve, tāpēc bija lielas problēmas ar tās pamatiem. Būtībā tautas nama māja bija pielīdzināma šķūnim, ko ziemā bija grūti piesildīt," saka pārvaldes vadītājs.

 

Beļavietis Valdis Skopans atceras, ka ēka sākta būvēt 1963.gadā un jau 1964.gada novembrī tajā notikusi pirmā balle. Talkas veidā to cēluši kolhoza "Pilskalns" kolhoznieki.

 

"Nams ir godam izturējis šo laiku, ņemot vērā, ka ēkā veikts tikai kosmētiskais remonts un vienu reizi pa šiem gadiem nomainīta skatītāju zāles grīda. Jumta šīferis nokalpojis divus mūžus, jo tā garantijas laiks ir 25 gadi," stāsta V.Skopans.

 

Liela iedzīvotāju interese

Kamēr vieni vīri rosās jumta korē, tikmēr otri maina skatuves segumu. Tas tiek atjaunots gandrīz no jauna, jo lielākā daļa skatuves karkasa daļu ir bojātas. Pēc remonta skatuves jaunais segums vairs nečīkstēs un būs drošs. Darbi notiek arī tautas nama garderobē, aktieru istabā un citās telpās. Pārvaldes vadītājs bilst, ka starp pagasta iedzīvotājiem aptauja neesot veikta, bet visi izrādot lielu interesi par tautas namā notiekošo, lai redzētu, kā tiek izlietota nauda.

 

Arī tautas nama vadītāja Sarmīte Viduce bilst, ka ar nepacietību gaidījusi renovācijas darbu sākšanu, jo pagastā ir daudz mākslinieciskās pašdarbības cienītāju, kuri ir pelnījuši mēģinājumos un pasākumos pulcēties skaistās telpās.

 

Pagaidām pirmā kārta

Ēkas renovācija sākās maijā un to plānots pabeigt oktobra beigās. Darbus veic SIA "Vidzemes būvnieks". A.Rakstiņš domā, ka darbus izdosies pabeigt pat agrāk, lai Latvijas valsts svētkiem veltītais pasākums iedzīvotājus varētu pulcēt izremontētās telpās.

 

Pagasta pārvalde projektu par tautas nama renovāciju iesniedza Lauku atbalsta dienestā, lai saņemtu finansējumu no Eiropas fondiem. Tā kopējā summa ir aptuveni 90 tūkstoši latu. Šī ir ēkas renovācijas pirmā kārta, kurā netiek nomainīta apkures sistēma.

 

"Lai visu savestu pilnīgā kārtībā, būtu vajadzīga daudz lielāka naudas summa. Mēs iesniedzām pieprasījumu arī siltināšanas projektam, cerot saņemt līdzekļus no cita fonda, bet nepietika naudas, tāpēc, tiklīdz parādīsies kaut kāds finansējums, veiksim arī renovācijas otro kārtu," stāsta A.Rakstiņš.

 

Gaida Svempa māja

Pārvaldes vadītājs uzskata, ja izdotos rast finansējumu, tad vispirms būtu jāsakārto pagasta centrs.

 

"Mums pilnīgi tukša šobrīd stāv kādreizējā pagasta padomes ēka, kur atradās novadnieka Leo Svempa muzejs. Tai ir nepieciešams kapitālais remonts. Par tās izmantošanu pagastā ir dažādas domas, piemēram, tur varētu izveidot sociālo centru vai veco ļaužu māju, bet nav pieļaujams, ka ēka pašā pagasta centrā iet bojā. Tiklīdz beigsies tautas nama renovācija, tas būs nākamais objekts, ko mēģināsim sakārtot," stāsta A.Rakstiņš.

 

Pagastā ir izstrādāts arī ūdenssaimniecības sakārtošanas projekts, kas iesniegts izskatīšanai.

Pievieno komentāru

Vietējās ziņas