Renovēs daudzdzīvokļu māju

Gulbenē renovēs vēl vienu daudzdzīvokļu māju - Skolas ielā 5 k -1. Gulbenes novada domes tautsaimniecības komitejas sēdē deputāti sprieda par īres maksas noteikšanu šajā daudzdzīvokļu mājā.

Jūlija sākumā ar valsts aģentūru „Latvijas Investīciju un attīstības aģentūra" ir noslēgts līgums par projekta „Daudzdzīvokļu dzīvojamās mājas Skolas ielā 5 k-1, Gulbenē energoefektivitātes paaugstināšanas pasākumi" apstiprināšanu. Projekta aptuvenās izmaksas ir paredzētas 126 000 latu.

 

Ir ieplānots veikt mājas fasādes siltināšanu, bēniņu un kāpņu telpu griestu siltināšanu, bēniņu durvju bloku nomaiņu, jumta klāju atjaunošanu, ūdens novadīšanas elementu sakārtošanu, tāpat ir paredzēta maģistrālo apkures cauruļvadu un siltumizolācijas maiņa, ēkas pamatu siltināšana un balkonu renovācija.

 

Komitejas sēdē deputāts Guntis Blūms interesējās, vai tiks mainīti arī logi. Mājas pilnvarotā persona Evita Lode atbildēja, ka logu maiņa nav paredzēta.


Komitejas sēdē deputāti atbalstīja maksimālo īres maksu - 0,60 lati par vienu dzīvojamās telpas kvadrātmetru - ar mērķi izmantot to projekta realizācijai, bankas aizdevuma saņemšanai un ar tā atmaksāšanu saistīto izdevumu atmaksai, kā arī atbrīvot īrniekus no īres maksas daļas, ko īrnieks ar šā gada 1.augustu maksā par dzīvojamās telpas lietošanu - 18 santīmi par kvadrātmetru.

 

Jautājums vēl tiks skatīts finanšu komitejā, bet galīgais lēmums tiks pieņemts novada domes sēdē.


Kopā mājā ir 55 dzīvokļi, 8 no tiem pieder Gulbenes novada domei.

Pievieno komentāru

Vietējās ziņas