Reorganizē Sociālo pakalpojumu pārvaldi

Ar 1.jūliju tiek reorganizēta Sociālo pakalpojumu pārvalde. Turpmāk tās funkcijas pārņems Labklājības ministrija. "Dzirksteli" par to informē Gulbenes rajona padomes konsultants veselības aizsardzības un sociālajos jautājumos Artis Stuburs.

Sociālo pakalpojumu pārvalde ir Labklājības ministrijas iestāde, kuras galvenie uzdevumi saistīti ar sociālās aprūpes un sociālās rehabilitācijas pakalpojumu sniegšanas koordinēšanu, finanšu vadības procesu nodrošināšanu, normatīvo aktu ievērošanas pārraudzību un sociālo pakalpojumu kvalitātes kontroli.

 

Saeimas Preses dienests norāda, ka faktiski šī iestāde veic starpnieka funkcijas un nesniedz cilvēkiem konkrētus pakalpojumus, drīzāk uzrauga un kontrolē pakalpojumu sniegšanu, atsevišķos gadījumos dublējot funkcijas un darot citu iestāžu darbu.

Pievieno komentāru

Vietējās ziņas