Rīkos meža cirsmas izsoli Latvijas armijas vasaras nometnes vietā Litenē

Lai varētu sakopt Litenes nometnes vietu, Gulbenes novada domes sēdē deputāti atbalstīja meža cirsmas izsoles rīkošanu.

Gulbenes novada pašvaldība saņēmusi Litenes pagasta pārvaldes iesniegumu, kurā izteikts lūgums pārdot atklātā mutiskā izsolē Gulbenes novada pašvaldības īpašumā esošajā nekustamajā īpašumā “Nometnes” Litenes pagastā ietilpstošās zemes vienības, meža cirsmu 4 hektāru platībā. Plānotā darbība – izlases cirte.

Litenes pagasta pārvaldes vadītājs Vilnis Lapiņš “Dzirkstelei” stāsta, ka šī vieta ir aizaugusi un to nepieciešams attīrīt, lai varētu labiekārtot.

“Lai var izzāģēt beigtos, traucējošos kokus,” norāda V.Lapiņš.

Viņš plāno, ka sakopšanas darbi varētu notikt aprīlī, savukārt maijā varētu tikt uzstādīts artilērijas lielgabals.

“Gribam, lai uz 14.jūniju lielgabals jau patiešām būtu uzstādīts,” saka V.Lapiņš.

“Dzirkstele” jau rakstīja, ka ir iecere izveidot piemiņas parku Latvijas armijas vasaras nometnes vietā.

Pievieno komentāru

Vietējās ziņas