Rīt – uz Lielo talku!

Sestdien visi tiek aicināti piedalīties Lielajā talkā. Iepriekš jau rakstījām par talkošanas vietām atsevišķos pagastos un pilsētā. Šobrīd tās ir pieteiktas visās mūsu novada pārvaldēs.


Beļavas pagastā Beļavas ciemata centrā tiks sakopta dīķa apkārtne, stādīti bērzi gar ceļa malu, sastādītas puķes.


Druvienas pagasta iedzīvotāji var doties sakopt un labiekārtot Muižas dīķa apkārtni, kā arī sakopt Brūklenāju vaiņaga vietu Pērļa silā.


Galgausnieši aicināti kopt ciemata teritoriju, Galgauskas kapus un savākt atkritumus ceļa malās.


Jaungulbenes pagastā Lielajā talkā tiks koptas Mierakalna kapu, Rijas kalna, kā arī Siladzirnavu ezeram piegulošās teritorijas. Talkots tiks arī pie visām trīs pagasta skolām – Gulbīša vidusskolas, Jaungulbenes profesionālās vidusskolas un Sveķu internātpamatskolas, sakopjot skolas teritorijas. Tiks sakopta un labiekārtota arī Ušuru ezera Apsīšu peldvietas teritorija.


Lejasciema pagasta pārvalde talciniekus aicina talkot divās vietās: sakopt pieturvietu, automašīnu stāvvietu šosejas Smiltene-Gulbene un ceļa Robežkalns-Lejasciems krustojumā un uzpost Lejasciema estrādes apkārtni.


Lizuma pagasta iedzīvotāji tiek aicināti sakopt apkārtni pie Lizuma bijušās stacijas, Rīdūžu karjera un Apsīšu Jēkaba dzimtajām mājām.


Rankas pagastā talkotāji aicināti doties uz Rutkaviņu avotu. Talkas laikā plānots ierīkot taku uz skatu laukumu pie avota, izveidot skatu laukumu, attīrīt avota apkārtni no krūmiem, izvietot norādes.


Stāmerienas pagastā darbīgas rokas noderēs vairākās talkošanas vietās. Vecstāmerienas ciemā talkots tiks pie Stāmerienas ezera. Stāmerienas ciemā sakops Stāmerienas stacijas teritoriju līdz Ludzupītei, savukārt Kalnienas ciemā kopta tiks ciema teritorija.


Tirzas pagastā plānots sakopt Kancēna kapus, sakārtot Āžu HES peldvietas-atpūtas vietu, savākt atkritumus ceļmalās un grāvmalās, kā arī sakopt ciemata centra zaļo zonu un teritoriju ap dīķiem.


Stradu pagastā netālu no Gulbenes-Rēzeknes šosejas aiz Pededzes tilta Mezīšu virzienā tiks sakopta neliela atpūtas vieta laivotājiem, makšķerniekiem un citiem dabas mīļotājiem. Pagastā tāpat kā ik gadu talkā aktīvi iesaistās daudzdzīvokļu māju iedzīvotāji, sakopjot māju apkārtni.


Arī pilsētā tiks sakopta vairāku dzīvojamo māju apkārtne. Visas pieteiktās talkošanas vietas var apskatīties un izvēlēties, kur doties talkot, Lielās talkas mājas lapā “www.talkas.lv”.

Pievieno komentāru

Vietējās ziņas