Rosina pārņemt apsaimniekošanā

Gulbenes novada domes tautsaimniecības pastāvīgās komitejas sēdē sprieda par dažu pilsētas tranzīta ielu posmu pārņemšanu pašvaldības apsaimniekošanā. Līdz šim tos apsaimniekoja akciju sabiedrība "Latvijas autoceļi", bet darīja to neapmierinoši.

"Tas ir Brīvības ielas posms no pagrieziena uz Parka ielu līdz slimnīcai. Pavasarī tas bija gandrīz neizbraucams. "Autoceļu direkcija" izturējās bezatbildīgi, arī pilsētas pašvaldībai šis posms nebija jālabo, tomēr tā šā posma labošanai izlietoja savus līdzekļus. Tas nav pareizi, tāpēc labāk ir šo posmu pārņemt, zinot, cik daudz var atļauties tērēt līdzekļus šim nolūkam," saka tautsaimniecības pastāvīgās komitejas priekšsēdētājs Andis Caunītis.

 

Otrs posms ir no Litenes ielas līdz Parka ielai, kur savulaik bijis iecerēts veidot pilsētas apvedceļu.

 

"Būtiska nozīme ir arī Rēzeknes ielai. Nevienam nav noslēpums, ka lielās tranzīta automašīnas izmanto šo brauktuvi, bet pavasarī tas bija neizbraucams," piebilst A.Caunītis.

 

Gulbenes novada domes priekšsēdētājas vietnieks Dainis Švika uzskata, ka pašreizējiem šo brauktuvju uzturētājiem šie posmi jāsakārto, tikai tad tās jānodod apsaimniekot novada domei.

 

"Mums jāprecizē, vai, pārņemot šos posmus, nevajadzēs ievērot kaut kādas papildus saistības, kas obligāti jānodrošina, jo posmi atrodas uz tranzīta brauktuvēm. Ja šai pārņemšanai seko arī finansējums, tad uzskatu, ka novada domei ir iespējams šos posmus apsaimniekot labāk nekā valstij," saka A.Caunītis

Pievieno komentāru

Vietējās ziņas