Rudentiņis – bagāts vīrs

Vēl gada sākumā, kad ierobežojumi bija visās jomās, Gulbenes pilsētas pensionāru biedrības valde, uzskatot, ka būs arī vieglāki laiki, pieteicās Gulbenes novada pašvaldības finansētās Interešu izglītības un pieaugušo neformālās izglītības konkursā ar savu programmu“ Izšūšana kā ilgtspējīgs auduma un apģērba izskata uzlabošanas risinājums”, kam guva arī atbalstu. Tā kā šajā programmā iespējama tikai klātienes sadarbība, tad jūnijā septiņu pensionāru grupa uzsāka pirmo izglītošanās kursu, kuram nobeigums paredzēts oktobrī. Pensionāru biedrības biedri un kursu apmeklētājas cer, ka šāds finansiāls atbalsts no pašvaldības puses turpināsies un būs iespējas aptvert jau sarežģītākas zināšanas, bet par izdarīto programmas dalībnieces un pasniedzēja Valentīna Stepanova vēlas atskaitīties, izveidojot nelielu izstādi Gulbenes kultūras centra foajē no 5. līdz 10.oktobrim.

Valdes sēdes ārpus pilsētas

Jāatzīmē, ka Gulbenes pilsētas pensionāru biedrība ir spējusi izpildīt šā gada īstermiņa plānus līdz šim brīdim. Starp tiem- visiem pilsētas pensionāriem organizējot izglītojošu izbraucienu uz Latgali – galvenokārt, Krāslavas novadu, kurā tika iepazīta ne tikai Krāslava un Daugavas loki, bet pats galvenais, uzklausot īpašnieka Ivara Geibas ieteikumu, vākti ārstnieciskie augi, izbaudīta dažādu veidu ārstnieciskā tēja no šiem augiem saimniecībā “Kurmīši”.

Pilsētas pensionāru biedrība spēja īstenot arī  izbraukuma atklāto valdes sēdi, kurā šoreiz gan piedalījās vairāk pilsētas seniori, kuri nav biedrības biedri, kas liecina, ka biedrības aktivitātēm seko un tajās izrāda vēlēšanos ņemt dalību arī tie pensionāri, kuri nevēlas sevi apgrūtināt ar biedrības statūtiem. Kā jau iepriekšējās publikācijās minēju, biedrība vēlas šādu pasākumu izveidot par tradīciju, jo mūsu novadā ir daudz skaistu un interesantu vietu, dažas no kurām daudzi no mums pat nezina. Šoreiz tā bija Rankas muiža, kurā notika valdes sēdes pirmā daļa, un Rutkaviņu avoti, kuru tuvumā, baudot nelielu maltīti, tika apspriesti ar visiem klātesošajiem tekošie biedrības jautājumi un tuvākie plāni.

Jautājumu bija ne mazums, bet galvenais jautājums bija par Ziemassvētku svinēšanu, vienbalsīgi tika nolemts, ka svētki notiks 21.decembrī Gulbenes kultūras centrā, ja, protams, kaut kas nemainīsies, taču tajos piedalīties varēs tikai seniori, kuriem būs vakcinācijas sertifikāts (arī pārslimojušajiem) vai arī veikts Covid-19 tests, ne vecāks par 3 dienām. Norises laiks un kārtība tiks precizēti un izsludināti.

Desmitgadi svinēs 1.oktobrī

Ne mazāk jaunumu ir arī novada pensionāru biedrībai “Atspulgs 5”. Protams, atkal sistemātiski notiek visas valdes sēdes. Dzīve ir ieviesusi arī savas korekcijas, tāpēc tagad par biedrības sabiedrisko revidenti ir ievēlēta Herunda Zuša.

Pirmkārt, nevar neatzīmēt Gulbenes novada dziedošo pensionāru dalību Latvijas pensionāru federācijas rīkotajos Vislatvijas 3.senioru vokālo ansambļu sadziedāšanās svētkos “Dziedot dzimu, dziedot augu” Cēsīs, kuros, kā vienmēr, Vidzemes reģions, kura kurators ir arī mūsu novada pensionāru vadītāja Anna Ināra Vīgante, kura nav atļāvusies neapmeklēt nevienu no šiem ikgadējiem svētkiem, izcēlās ar plašāko pārstāvniecību, kurā sava būtiska ietekme bija arī Gulbenes novada senioru ansambļiem “Baltābele“ Dairas Karoles vadībā, “Satekas” Vijas Nuržas vadībā, “Kamenes” Māras Mezītes vadībā un “Senioras” Antras Melbārdes vadībā.
Noteikti, ka visi ir dzirdējuši par ziedu festivālu Lietuvā Pakrojas muižā, ko šoreiz bija iespējams novērtēt arī tiem Gulbenes novada pensionāriem, kuri pieteicās “Atspulgs 5” valdes organizētajā ekskursijā.

Jāatzīmē pēdējā novada biedrības valdes sēde 15.septembrī. Valdes priekšsēdētāja Anna Ināra Vīgante informēja pagastu pensionāru vadītājus par jautājumiem, kurus valsts augstākajā līmenī risina federācijas valde. Galvenie ir pensiju indeksācijas, pensiju minimālo apmēru, pensiju nepaliekamo minimumu un pensiju sistēmas sakārtošana. Par indeksāciju daudziem jau ir zināms, bet, ja ir kādas individuālas nianses, tad tās ir risināmas pie pagastu sociālajiem darbiniekiem, kas ir detalizēti spējīgi iedziļināties problēmās. To mums apstiprināja arī Beļavas pagasta senioru vadītāja Judīte Cinglere, kura turpina pagastā arī risināt sociālos jautājumus.
A.I.Vīgante tikko bija atgriezusies arī no uzņēmēju biedrības “Sateka” pieredzes apmaiņas brauciena pa Kurzemi, kurā bija tikšanās arī ar senioru vecuma strādājošiem, gan arī ar pensionāriem. Novada pensionāru biedrība 27.septembrī arī uzņems viesus no “Satekas” organizētā pasākuma, tātad arī pensionāriem ir, ko teikt uzņēmējiem.

Šajā valdes sēdē tika precizēti visi jautājumi par Gulbenes novada pensionāru biedrības “Atspulgs 5” pastāvēšanas 10.gadskārtas atzīmēšanu, kura notiks 1.oktobrī. Visi esošie un bijušie biedrības biedri,  kuriem ir vakcinācijas sertifikāti vai pirms 3 dienām veikts Covid- 19 tests, tiek lūgti  1.oktobrī pulksten 16.00 uz Gulbenes kultūras centru, lai atcerētos  skaistākos sadarbības mirkļus, baudītu mākslu un izvērtētu sagādāto cienastu. Jāatzīmē, ka jau no 28.septembra kultūras centra foajē katra pagasta senioru kopas atrādīs savus interesantākos veikumus. Izstāde šeit atradīsies līdz 3.oktobrim.

Pievieno komentāru

Vietējās ziņas