Sāk paplašināt ūdensapgādes un kanalizācijas tīklus 1

Gulbenē ir uzsākti ūdensapgādes un kanalizācijas tīklu atjaunošanas un paplašināšanas darbi. Šobrīd darbi jau tiek veikti Stacijas ielā un turpināsies arī citviet pilsētā.

Šie darbi tiks veikti, īstenojot projektu "Gulbenes ūdenssaimniecības attīstības II kārta". Projektu īsteno SIA "Alba". SIA "Alba" valdes loceklis Romans Adamovičs informē, ka no Vides ministrijas Eiropas Savienības Kohēzijas fonda projektu vērtēšanas komisijas ir saņemts apstiprinājums, tādēļ projektu var sākt īstenot.

Pieslēgs arī Stāķus, Šķienerus un Ceļmalas

Projekta laikā paredzēts Gulbenes pilsētas robežās paplašināt ūdensapgādes tīklus, izbūvējot ūdensvadu apmēram 16,88 kilometru garumā, kā arī paplašināt kanalizācijas tīklu, izbūvējot apmēram 15,82 kilometrus kanalizācijas cauruļvadu un septiņas kanalizācijas pārsūknēšanas stacijas. Tiks nodrošināta arī kvalitatīva dzeramā ūdens piegāde un ūdens resursu aizsardzība.

Projekta laikā atjaunos 91 ūdensapgādes tīklu apkalpes aku. Gulbenes pilsētas ūdensapgādes sistēmai, izbūvējot ūdensvadu uz Stāķiem, Šķieneriem 3,13 kilometru garumā un uz Ceļmalām 0,87 kilometru garumā, tiks pieslēgtas šo ciemu ūdensapgādes sistēmas.

Tiks samazināts arī ar komunālajiem notekūdeņiem vidē novadītais piesārņojuma apjoms - paredzēts rekonstruēt 104 saimnieciskās kanalizācijas akas un pieslēgt Stāķu, Šķieneru un Ceļmalu ciema kanalizācijas sistēmas Gulbenes pilsētas kanalizācijas sistēmai, izbūvējot divas kanalizācijas pārsūknēšanas stacijas, spiedvadu uz Stāķiem, Šķieneriem apmēram 3,4 kilometru un pašteces kanalizāciju uz Ceļmalām apmēram 0,385 kilometru garumā.

"Vislielākais ieguvums no šā projekta, manuprāt, būs tas, ka pilsētā gandrīz visiem iedzīvotājiem, kas vēlēsies, būs iespēja pievienoties pie šīs sistēmas - saņemt kvalitatīvu ūdeni un arī novadīt sadzīves kanalizāciju. Krietni uzlabosies arī vides kvalitāte, daba netiks piesārņota," uzskata R.Adamovičs.

Būtisks sadārdzinājums nevarētu būt

Visus paredzētos darbus veiks SIA "Rubate", kas uzvarēja konkursā. R.Adamovičs norāda, ka visiem rakšanas un ierīkošanas darbiem vajadzētu tikt pabeigtiem līdz 2010.gada augustam vai septembrim, bet līdz gada beigām atliks sakārtot nepieciešamo dokumentāciju atbilstoši Eiropas Savienības prasībām.

"Šobrīd es nevaru pateikt, vai šā projekta realizācija varētu nākotnē ietekmēt maksu par ūdeni un kanalizāciju. Tā varētu palielināties, ja dārgāki kļūs energoresursi. Šajā projektā tiks izbūvētas deviņas pārsūknēšanas stacijas, kas nozīmē, ka būs lielāks elektroenerģijas patēriņš. Tas palielināsies arī ūdens ražošanā, arī attīrīšanas un atdzelzošanas iekārtas vairāk patērēs enerģiju, taču es domāju, ka būtisks sadārdzinājums nevarētu būt," spriež R.Adamovičs.

Uzziņai

Projekta kopējās plānotās izmaksas ir 6 142 588,33 lati. 3 897 645,51 latu no attiecināmajām izmaksām sedz Eiropas Savienības Kohēzijas fonds, valsts budžeta finansējums ir 433 334,18 lati, savukārt Gulbenes pilsētas domes finansējums - 874 603,64 lati. Neattiecināmo izdevumu plūsmu nodrošinās SIA "Alba" ar saviem līdzekļiem.

Pievieno komentāru

Komentāri 1

Nesaprotu kāpēc jāpiegādā ūdens škieneriem un stāķiem no gulbenes.Vai lētak nebūtu izveidot artēzisko urbumu uz vietas.Pārsūknēt ūdeni tik tālu vajadzēs jaudīgu staciju jo patērētāju būs daudz.Tas viss tikai sadārdzinās.Cita lieta kanalizācija.Pieaugot elektrības tarifiem jūs jutīsit kā pieaugs maksa par ūdeni.Par velti tikai liek pelei sieru slazdā,par pārejo ir jāmaksā.

pirms 12 gadiem, 2008.10.21 22:42

Vietējās ziņas