Sāks pieņemt projektus

Ziemeļaustrumu reģionālās lauksaimniecības pārvaldes atbalsta daļas vadītāja Marija Krēsliņa informē, ka Lauku atbalsta dienests izsludinājis atklāta konkursa projektu iesniegumu pieņemšanu Eiropas Savienības Eiropas Lauksaimniecības fonda lauku attīstībai un vairākiem Lauku attīstības programmas pasākumiem: "Atbalsts jaunajiem lauksaimniekiem", "Lauku saimniecību modernizācija", "Pamatpakalpojumi ekonomikai un iedzīvotājiem", "Tūrisma aktivitāšu veicināšana", "Atbalsts uzņēmumu radīšanai un attīstībai". Projektu iesniegumus pieņems no 9.februāra līdz 9.martam.

"Iesniegtie projekti jāīsteno divu gadu laikā kopš līguma noslēgšanas dienas starp atbalsta pretendentu un Lauku atbalsta dienestu," atgādina M.Krēsliņa. No 15.janvāra līdz 31.martam otrās kārtas projektu iesniegumus pieņem arī Latvijas Lauku attīstības programmas 2007. līdz 2013.gadam pasākumam "Atbalsts daļēji naturālo saimniecību pārstrukturēšanai". Otrās kārtas pieejamais publiskais finansējums ir 2 170 835 lati.

Pievieno komentāru

Vietējās ziņas