Sāksies jauns mācību kurss luterāņu baznīcā

Martā Gulbenes evaņģēliski luteriskajā baznīcā sāksies jauns kristību/iesvētību mācību kurss. Par to informē Gulbenes, Velēnas, Lejas un Jaungulbenes luterāņu draudžu mācītājs Ilgvars Matīss. I.Matīss norāda, ka pirmā tikšanās notiks 2.martā pēc dievkalpojuma pulksten 11.30. Nodarbības notiks otrdienās no pulksten 19.00 līdz 20.30. Iesvētības notiks Vasarsvētkos - 8.jūnijā pulksten 10.00.

“Kristība ir Jēzus Kristus iedibināts sakraments, kurā Dievs tiem, kas tic uz Kristu, dāvā garīgu piedzimšanu, izglābšanu no soda par mūsu grēkiem, augšāmcelšanos un mūžīgo dzīvību. Pateicoties krisStībai, mēs kļūstam par kristiešiem un Dieva veidotās kopības - kristus baznīcas – locekļiem. Vest savus bērnus pie kristības ir kristīgu vecāku pienākums luteriskajā baznīcā. Pievedot pie kristības bērnu, viņa vecāki un krustvecāki Dieva un draudzes priekšā apsola bērnu audzināt kristīgajā ticībā. Lai vecāki un krustvecāki spētu šo solījumu dot, viņiem pašiem jābūt gan kristītiem, gan iesvētītiem,” norāda mācītājs un piebilst, ka iesvētības ir baznīcas iedibināts svinīgs rituāls, kurā kristītais pēc baznīcas mācības iepazīšanas iesvētes apmācībās apliecina savu ticību, tiek uzņemts par pilntiesīgu draudzes locekli un tiek pielaists pie Svētā Vakarēdiena saņemšanas.

Pēc Latvijas Evaņģēliski luteriskās baznīcas kārtības var tikt iesvētīti arī pilngadību nesasnieguši jaunieši, proti, jau no 7 gadu vecuma. Iesvētīti draudzes locekļi var uzņemties atbildību būt par krustvecākiem, vest uz kristībām savus bērnus, kā arī tikt dievnamā laulāti. Gadījumā, ja cilvēki jau agrāk ir sarakstīti dzimtsarakstu nodaļā, bet nav dievnamā laulāti, tad pēc iesvētībām ir iespējams saņemt laulības iesvēti - īpašu Dieva svētības izlūgšanos savai laulībai. Gadījumā, ja bērnībā nav saņemta kristība, tad tā tiek saņemta iesvētību dienā.

“Tāpat aicinu pieteikties visus, kas vēlas kristīties, iesvētīties Velēnas, Jaungulbenes un Lejas draudzē,” uzsver I.Matīss.

Vairāk informācijas pa tālruni 20383881 vai e-pastu “ilgvarsx@inbox.lv”.


Pievieno komentāru

Vietējās ziņas