Sāksies pirmklasnieku uzņemšana Gulbenes novada vidusskolā

Izglītības pārvalde informē, ka, sākot ar 5. maiju, tiks uzsākta skolēnu uzņemšana jaunizveidotās  Gulbenes novada vidusskolas 1.klasē 2020./2021. mācību gadam.
Tiek plānotas sešas pirmās klases ar audzinātājām, kuras šogad mācījušas trešās klases skolēnus abās esošajās pilsētas izglītības iestādēs. 1.klases skolēnus gaidīs audzinātājas no 2. vidusskolas – Iveta Āboliņa, Iveta Molotkova, Dace Virziņa un audzinātājas no Gulbenes valsts novada ģimnāzijas - Sarmīte Ieleja, Lienīte Leišavniece un Laura Zommere. “Apkopojot datus par bērnu skaitu novada pirmsskolas izglītības iestādēs, kas šobrīd apmeklē piecgadnieku/sešgadnieku grupiņas, plānojam aptuveni simtu desmit 1. klases skolēnus,” “Dzirksteli” informē Izglītības pārvaldes vadītāja Edīte Kanaviņa. Par labāko klašu piepildījumu esot atzītas klasītes ar 18-20 skolēniem katrā, tādēļ šobrīd tiek plānoti seši pirmās klases komplekti.
Līdz ārkārtējās situācijas pasludināšanai valstī topošo pirmklasnieku vecākiem bija iespēja ar sešgadīgajiem bērniem apmeklēt abas pilsētas izglītības iestādes un iepazīties ar jau minētajiem skolotājiem. “Iespējams, jau kādai ģimenei ir konkrētas vēlmes, un tad, rakstot iesniegumu, varēs norādīt papildus gan vēlamo klases audzinātāju, gan kura no izglītības iestādēm – vai Skolas ielā 12 vai Līkajā ielā 21 būtu pieejamāka. Tad arī labāk sapratīsim, kā plānot klašu izvietojumu skolas ēkās. Pirmās klases ir iespējams izvietot abās šābrīža izglītības iestāžu adresēs. Viss notiks atbilstoši vecāku vajadzībām,” sola E.Kanaviņa.
Dokumentus topošo pirmklasnieku vecāki varēs iesniegt klātienē gan šābrīža 2. vidusskolas, gan novada ģimnāzijas lietvedībā. “Dokumentu iesniegšana, protams, notiks visus vasaras mēnešus, lietvedība strādās abās izglītības iestādēs, bet mēs būtu pateicīgi, ja vecāki ļoti savlaicīgi izdarītu savu izvēli un ar iesniegumu to apliecinātu,” mudina E.Kanaviņa.
Uz jaunās Gulbenes novada vidusskolas direktora amatu var pieteikties līdz 18.maijam.

Uzziņai
Topošo pirmklasnieku dokumentu pieņemšana notiks no 5. maija darbdienās no pulksten 9.00 līdz 13.00 izglītības iestāžu lietvedībā:
◆ Gulbenes 2.vidusskolā (Līkā iela 21, Gulbene);
◆ Gulbenes novada valsts ģimnāzijā (Skolas iela 10, Gulbene).

Nepieciešamie iesniedzamie dokumenti:
◆ iesniegums;
◆ bērna dzimšanas apliecība;
◆ aizgādību apliecinoša dokumenta kopija (ja nepieciešams).

Pievieno komentāru

Vietējās ziņas