Samazina nomas maksu

SIA “Gaujas koks” no Gulbenes novada domes turpmāk 51,25 kvadrātmetrus lielās neapdzīvotās telpas Stradu pagasta Stāķos “Stāķi 24” nomās par samazinātu maksu – 0,40 latiem par kvadrātmetru (bez pievienotās vērtības nodokļa) mēnesī.

Novada domes deputātu vairākums par to nobalsoja 30.jūnija domes sēdē. Pret balsoja deputāte Ilze Mezīte.
Deputāts Nikolajs Stepanovs pirms balsojuma vaicāja Stradu pagasta pārvaldes vadītājam Jurim Duļbinskim, kādas šobrīd ir pārvaldes attiecības ar SIA ”Gaujas koks” vadību.


“Pavasarī “Gaujas koks” apmaksāja izdevumus skolēnu ekskursijai. Uzņēmums nelielos apjomos ir sniedzis mums kokmateriālus. Sadarbība ar “Gaujas koka” pašreizējo izpilddirektoru Indaru Pelsi ir laba. Arī attiecībā uz to, lai teritorija nebūtu piegružota. Atceros laiku, kad sadarbība nesekmējās, kad uzņēmums no mums “plēsa ādu”. Taču tolaik bijām atkarīgi no “Gaujas koka” siltumenerģijas un elektroenerģijas piegādē. Tagad esam neatkarīgi. Mums Stāķos ir sava apkure un savs pieslēgums elektroenerģijai,” sacīja J.Duļbinskis. I.Mezīte iebilda, ka tas nav arguments, ja vairs neko nevajag no “Gaujas koka”. Deputāts Normunds Audzišs diskusijai pielika punktu, teikdams, ka domei jāņem vērā Stradu pagasta pārvaldes vadītāja sacītais, lai domes lemtais netraucētu uzturēt labas attiecības ar SIA “Gaujas koks” arī turpmāk.

Pievieno komentāru

Vietējās ziņas