Samazināsies izmeklējumu skaits

Pārtikas un veterinārais dienests informē, ka kopš 1.jūlija ir samazinājies govju sūkļveida encefalopātijas izmeklējumu skaits. Tādu lēmumu pieņēmusi Eiropas Komisija, ļaujot palielināt izmeklējamo liellopu vecumu.

Līdz šim noteiktais vecuma limits veseliem, cilvēku patēriņam kautiem liellopiem bija 30 mēneši, bet tagad tas ir 72 mēneši. Tiek palielināts arī nobeigušos dzīvnieku vai piespiedu kārtā nokauto izmeklējamo liellopu vecums no 24 uz 48 mēnešiem. Tādējādi veicamo laboratorisko izmeklējumu apjoms samazināsies par aptuveni 50 procentiem.

 

Minētā slimība ir hroniska liellopu slimība, kas izpaužas ar nervu sistēmas darbības traucējumiem, novājēšanu un dzīvnieku nāvi.

Pievieno komentāru

Vietējās ziņas