Saņem Tieslietu ministrijas apbalvojumu

Vita Elsiņa: "Man ir prieks, ka ir novērtēta Gulbenes dzimtsarakstu nodaļa. Apbalvojums ir mums visiem kopā."
Pagājušajā piektdienā Ādažos notika Latvijas dzimtsarakstu nodaļu izveidošanas 90.gadadienai veltīts pasākums, uz kuru bija pulcējušies gan Tieslietu ministrijas Dzimtsarakstu departamenta, gan dzimtsarakstu nodaļu darbinieki no visas Latvijas.

Svinīgajā pasākumā dzimtsarakstu nodaļu darbiniekiem tika pasniegti apbalvojumi. Tieslietu ministrijas I pakāpes Atzinības rakstu un "Zelta spalvu" saņēma arī Gulbenes novada dzimtsarakstu nodaļas vadītāja Vita Elsiņa.  

Vienmēr var strādāt labāk

"Man ir prieks, ka ir novērtēta Gulbenes dzimtsarakstu nodaļa. Šobrīd tā ir Gulbenes novada dzimtsarakstu nodaļa, bet pirms tam tā bija pilsētas dzimtsarakstu nodaļa. Tas ir piecu mūsu darba gadu novērtējums. Šajā laikā mums dažādi ir gājis. Ar novada izveidošanos nebija viegli, taču pagastu dokumentu pārņemšana ir bijusi veiksmīga. Pagājušā gada nogalē mums notika arī kārtējā pārbaude par likumdošanas ievērošanu un dokumentu glabāšanu arhīvā. Darbs tika novērtēts labi. Viss ir veikts atbilstoši likumdošanai, un tas šajā darbā ir pats galvenais - ja mēs neievērojam likumus, tad cietēji ir cilvēki, uz kuriem attiecas sastādītie reģistri," saka V.Elsiņa.

 

"Es tiešām gribu uzsvērt, ka šis apbalvojums nav man, tas ir visai Gulbenes dzimtsarakstu nodaļai un manām ļoti labām kolēģēm - Aijai Korulei un Rudītei Rubenei. Šis apbalvojums ir mūsu darba novērtējums. Es bez saviem cilvēkiem neesmu nekas." Nodaļas vadītāja gan arī piebilst, ka, iespējams, apbalvojums ir arī mazliet kā avanss, jo vienmēr var strādāt arī labāk.

 

"Dzimtsarakstu departamentā tiek uzskatīts, ka darbs ar ģimenēm, ar zelta pāriem ir kultūras darbinieku ziņā, bet Gulbenē vienmēr ir bijis pierasts, ka par to atbildīgi esam bijuši mēs. Es domāju, ka mums visiem kopā vajadzētu pie tā strādāt, jo ģimenes prestižs ir jāpopularizē," uzsver V.Elsiņa.

 

Kopīgi svin lielo jubileju

Svinībās Ādažos piedalījās arī citas Gulbenes novada dzimtsarakstu nodaļas darbinieces. Lai kavētos atmiņās par piedzīvoto, kopīgi nosvinētu lielo jubileju, kā arī godinātu labākos kolēģus, uz Ādažiem bija devusies arī Gulbenes novada dzimtsarakstu nodaļas vadītājas vietniece Druvienas pagasta pārvaldē Inese Zvejniece, vietniece Jaungulbenes pagasta pārvaldē Velta Āboliņa, vietniece Rankas pagasta pārvaldē Sandra Tonne un vietniece Lizuma pagasta pārvaldē Inta Dārzniece.

 

Pasākumā piedalījās arī novada domes priekšsēdētāja Sandra Daudziņa, ilggadējā pilsētas dzimtsarakstu nodaļas vadītāja Mirdza Astrīda Kušķe, kura šo darbu veica līdz 2001.gada 1.jūnijam, kā arī mūsu novada Kāzu muzeja vadītāja Vivita Ķepse. Svētku izstādē bija vērojami eksponāti arī no Kāzu muzeja.

 

Pirms 90 gadiem, 1921.gada 18.februārī, Latvijas Satversmes Sapulces III sesijā tika pieņemts likums "Par civilstāvokļa aktu reģistrāciju". Tas noteica, ka civilstāvokļa aktu reģistrāciju Latvijas valstī pārzinās "laicīgas iestādes", kuras nosauca par dzimtsarakstu nodaļām.


1921.gada 1.maijā darbu sāka pirmā šāda iestāde - Rīgas pilsētas Dzimtsarakstu nodaļa. Līdz 1936.gadam dzimtsarakstu nodaļas tika izveidotas visā Latvijā. Patlaban valstī pēc reģionālās reformas Latvijas iedzīvotājus apkalpo 110 novadu un 9 pilsētu dzimtsarakstu nodaļas.

Pievieno komentāru

Vietējās ziņas