Sasauc rajona pašvaldību deputātu kopsapulci

Gulbenes pilsētas domes priekšsēdētājs Nikolajs Stepanovs 19.janvārī sasauc rajona pašvaldību deputātu kopsapulci. Kopsapulce rajona padomes telpās notiks pulksten 13.00. 

Gulbenes rajona vēlēšanu komisijas priekšsēdētāja Vita Kravale "Dzirkstelei" saka, ka šādu sapulci saskaņā ar likumu sasauc jaunveidojamā novada lielākās pašvaldības vadītājs. Uz kopsapulci ir saukti visi 104 rajona pašvaldību deputāti.


Sapulces darba kārtībā ir novada pašvaldības vēlēšanu komisijas skaitliskā sastāva noteikšana, termiņa noteikšana šīs komisijas locekļu kandidātu pieteikšanai Gulbenes novada vēlēšanām. Konkretizēs komisijas locekļu skaitu. Noteiks arī vietu, kur tiks pieņemti pieteikumi. Runās par jaunveidojamās vēlēšanu komisijas darba izdevumu tāmi. Novada vēlēšanu komisiju finansēs tagadējās vietējās rajona pašvaldības proporcionāli savu iedzīvotāju skaitam.


"Piemēram, Gulbenes pilsētas domei būs jāfinansē sava iecirkņa vēlēšanu komisija Gulbenē, kā arī jāatvēl procentuāla noteikta summa novada vēlēšanu komisijai. Tā kā apmēram trešdaļa rajona iedzīvotāju dzīvo Gulbenē, tad pilsētai jāmaksā būs trešdaļa no visas kopsummas, kas nepieciešama novada pašvaldības komisijas darbības nodrošināšanai," saka V.Kravale.


Centrālās vēlēšanu komisijas informācija liecina, ka deputātu kandidātu saraksti jāiesniedz attiecīgajai republikas pilsētas vai novada vēlēšanu komisijai laikā no 17. līdz 27.aprīlim. Vēlēšanas notiks 6.jūnijā. Gulbenes novada pašvaldībā saskaņā ar likumu būs 17 deputāti.


V.Kravale informē, ka rajona vēlēšanu komisija un iecirkņu vēlēšanu komisijas turpinās pastāvēt paralēli jaunveidojamajai novada pašvaldības vēlēšanu komisijai. Pašvaldību vēlēšanas šoreiz notiks vienlaikus ar Eiropas Parlamenta vēlēšanām, tāpēc rajona vēlēšanu komisijai šogad būs vēl daudz darba.

 

"Nodosim Centrālajai vēlēšanu komisijai rezultātus par notikušajām novada pašvaldības un Eiropas Parlamenta vēlēšanām. Tad rajona vēlēšanu komisija beigs savu pastāvēšanu," saka V.Kravale.

Pievieno komentāru

Vietējās ziņas