Satrauc ļaunprātīga dedzināšana Ziemeļaustrumu virsmežniecības teritorijas mežos

Ziemeļaustrumu virsmežniecības teritorijas mežos šogad dzēsti jau 20 meža ugunsgrēki ar kopējo platību 13,28 hektāri, kas pārsniedz pagājušajā gadā izdegušo mežu.
“Visvairāk ugunsgrēku šogad bijis Gaujienas nodaļas mežos, kur līdz 30.jūnijam dzēsti 11 meža ugunsgrēki. Turklāt 8 no tiem izraisījusi ļaunprātīga dedzināšana. Tika aizdedzinātas šķeldai sagatavotās zaru kaudzes Apes pagastā. Ir cilvēki, kuri grib redzēt, kā deg un kā pēc tam notiek dzēšanas darbi. Viņiem ir interesanti skatīties un filmēt, ” secina virsmežniecības inženieris ugunsapsardzības jautājumos Pēteris Drozdovs.
2.maija rītā bija aizdedzinātas 7 zaru kaudzes. Tās ir lielas un stiepjas apmēram 100 metru garumā. Zaru kaudzēm degot, svelme ir neciešama, tāpēc dzēšanas darbi ir apgrūtināti un turpinās ilgi. Diemžēl atrast vainīgos ir sarežģīti.
Kad 2.maijā bija pabeigta zaru kaudžu dzēšana, uzreiz vajadzēja braukt uz Galgausku. Tur meža īpašnieks bija izveidojis atpūtas vietu ar tualeti, no kuras arī sākusies degšana. Atpūtas vieta bija paredzēta ģimenes atpūtai, bet to izmantoja arī citi.
31.maijā bija divi meža ugunsgrēki – Liepnas pagastā un Lejasciema pagastā. Liepnas pagastā bija notikusi mežizstrāde, tāpēc viens no varbūtējiem ugunsgrēka iemesliem varētu būt cilvēku neuzmanība smēķējot vai arī tehnikas bojājumi. Lejasciema pagastā mežs aizdegās no elektrolīnijas bojājuma.
P.Drozdovs brīdina, ka, sākoties ogošanas un sēņošanas sezonai, cilvēkiem mežā jābūt uzmanīgiem, lai neizraisītu ugunsgrēkus. Ziemeļaustrumu virsmežniecības teritorijā tiek samazināts ugunsnovērošanas torņu skaits, kuros ir dežuranti, kas vēro, vai kaut kur mežā nav redzami dūmi. Tagad tiek izmantoti astoņi, nevis divpadsmit torņi kā pirms gada. Sliktā stāvoklī ir septiņi torņi, kurus jau pērn neizmantoja. Pēdējā ugunsnovērošanas torņa rekonstrukcija bija 2018.gadā Zeltiņos. Tas skaidrojams ar Eiropas struktūrfondu finansējuma izmantošanas iespēju mazināšanos. “Šogad mēģināsim iztikt ar astoņiem torņiem, jo trūkst arī cilvēku, kas dežurē torņos. Samaksa par darbu ir neliela, tāpēc maz ir tādu, kas vēlas kāpt tornī,” atzīst P.Drozdovs.


Uzziņai

Ziemeļaustrumu virsmežniecības teritorijas mežos šogad dzēsti jau 20 meža ugunsgrēki ar kopējo platību 13,28 hektāri.
Pagājušajā gadā bijuši 36 meža ugunsgrēki, no tiem privātajos mežos – 21. Kopā izdega 8,8 hektāri meža. Tas ir mazāk nekā 2018.gadā, kad izdega 12,4 hektāri. Ugunsgrēku nodarītie zaudējumi valsts mežos ir 19 731,81 eiro, pārējos mežos – 1053,50 eiro.

Pievieno komentāru

Vietējās ziņas